Aktuality

Prosinec 2022

Vážení přátelé, děkujeme všem zúčastněným a
sdělujeme
AKTUÁLNÍ INFORMACE :
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ členů AVP :
Celkový počet členů AVP : 90
Hlasovalo : 62 ( tedy 68,8888 %)

Celkový výsledek:
Mgr. Miroslava BAŽANTOVÁ , předsedkyně
59 hlasů PRO
30 hlasů PROTI
1 hlas ZDRŽEL SE

Mgr. Ivana ULLMANNOVÁ , revizor
57 hlasů PRO
30 hlasů PROTI
3 hlasy ZDRŽEL SE

Hlas členů, kteří nehlasovali, je interpretován jako hlas PROTI.

Děkujeme za spolupráci, báječná a přátelská setkávání na akcích AVP.

Krásné Vánoce a šťastný, úspěšný nový rok vám všem přejí
Alena Hůrková a pracovní tým AVP