Aktuality

Říjen 2022

UPOZORNĚNÍ
pro vás, kteří jste se nezúčastnili společné návštěvy výstavy MUCHA, rodinná sbírka ve Valdštejnské jízdárně:
VÝSTAVA JE PRODLOUŽENA DO KONCE ROKU !

JAK SE UČÍ UČITELÉ ?
Respektive učitelé výtvarky? – Prostřednictvím setkávání. S osobnostmi kultury všech možných oblastí
(fotografie, filmu, divadla, výtvarného umění…). Návštěvami výstav. Vzájemnou výměnou zkušeností, povídáním si. Workshopy.
To vše bylo náplní podnětného Celostátního setkání Asociace výtvarných pedagogů (AVP), které proběhlo
od 7.10. do 9.10.2022 v Praze. Za jeho organizaci patří nesmírný dík paní Aleně Hůrkové, jejímu týmu a Galerii hlavního města Prahy. Více na www.avepe.cz.
Místa: GHMP (Dům U Kamenného zvonu, Colloredo-Mansfeldský palác, Městská knihovna), Valdštejnská jízdárna.
Osobnosti: Antonín Kratochvíl, Petr Krejčí, Tatiana Dyková (a Vojtěch Dyk), Markéta Pastorová, Jaroslav Vančát, Šimon Brejcha…
Výstavy: Bienále Ve věci umění 2022 (prohlídka s kurátory Rado Ištokem, Piotrem Sikorou); Mucha, rodinná sbírka
(architektonické ztvárnění výstavy Eva Jiřičná).
Eva Jebavá

SEMINÁŘ AVP – text od Ivy Blažkové, ředitelky ZUŠ Bechyně :
Účastnili jsme se setkání Asociace výtvarných pedagogů, podnětné a programem nabité tři dny v Praze.
Taková jména jako fotograf Antonín Kratochvíl, režisér Petr Krejčí spolu s Tatianou Dykovou a Vojtou Dykem, kteří se podíleli na seriálu Barokní srdce Evropy, grafik Šimon Brejcha, teoretik umění Jaroslav Vančát, komentované návštěvy výstav s rozbory a praktickými dílnami…prostě úžasně připravený program.
Jsme rádi, že výtvarný obor má tak skvělou stavovskou organizaci.

OHLÉDNUTÍ ZA SEMINÁŘEM
Ve dnech 7. – 9. 10. 2022 se uskutečnilo dlouho očekávané a díky covidu odkládané celostátní setkání Asociace výtvarných pedagogů pod názvem Inovace ve výtvarné výchově VI. Percepce uměleckého díla.
Jako již tradičně hostitelským místem byly úžasné prostory Domu U Kamenného zvonu a Colloredo Mansfeldského paláce, kde se nám účastníkům věnovaly členky lektorského oddělení v čele s Lucií Haškovcovou. Ty zajistily spolu s výborem asociace nejen bezvadnou organizaci a servis, ale také příjemnou atmosféru, která provázela celé setkání. Opět jsme měli možnost poznat a osobně se setkat s výjimečnými osobnostmi, jako je fotograf Antonín Kratochvíl, režisér a scénárista Petr Krejčí, herečka Tatiana Dyková nebo grafik Šimon Brejcha.
Tato inspirativní setkání , stejně jako výborně připravený workshop, návštěva výstav, to všechno je pro nás členy odměnou, ale také závazkem, abychom i my dokázali dětem předávat co nejvíce podnětů, inspirovali je tak k tvoření,
k přemýšlení, zájmu o věci a svět kolem sebe.
Moc bych chtěla za sebe i další účastníky poděkovat celému výboru AVP, zejména předsedkyni Aleně Hůrkové,
která se o toto další skvělé a podnětné setkání zasloužila.
Milena Kusá

GASK KUTNÁ HORA
nabízí řadu zajímavých podzimních akcí na zbrusu novém
webu www.gask.cz