Aktuality

Září 2022

Odkaz Národního pedagogického institutu na
debatu “ UMĚNÍ SPOJUJE „
https://www.youtube.com/watch?v=s3Di8dXMsXI,
jedná se o vyzdvižení významu a možností uměleckých předmětů při práci s žáky s malou znalostí českého jazyka,
ale i o přínos uměleckých oborů ve vzdělávání vůbec,
k tématu zapojení žáků z Ukrajiny do tříd
https://ukrajina.npi.cz/ostry-start-2022

Důležité upozornění!
V příštím týdnu dostanou platící členové AVP pozvánku na seminář, který se bude konat v Praze od 7. do 9. října 2022 .
Počet účastníků opět omezen, vázán na pořadí přihlášky. Těšíme se na setkání.
Alena Hůrková a pracovní tým AVP


Aktuality

Srpen 2022

Zajímavé výstavy
GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA, Betlémské náměstí, Praha1 :
Z galerie ven!/ Umění v českém veřejném prostoru po roce 1989
(do 4.9.2022)
Dialogy v čase / Hommage á Ricardo Bofill (do 31.12.2022)

Aktuality

Červenec 2022

NABÍDKA ZAHRANIČNÍCH VÝSTAV :
BRATISLAVA
Galerie Nedbalka
LUDOVÍD FULLA : FRAGMENTY (do 23. 10. 2022)
BUDAPEŠŤ
Muzeum výtvarného umění
HENRI MATISSE – THE COLOUR OF IDEAS, MASTERPIECES FROM THE CENTRE POMPIDOU IN PARIS
Díla ze sbírek pařížské galerie, první prezentace Matissova díla v Maďarsku
WASHINGTON
KATZEN ARTS CENTER
Josef ARCHER : VÝPRAVA DO TICHA (do7. 8. 2022)
RAKOUSKO
ALBERTINA
OD MONETA PO PICASSA . Kolekce Batliner
/Dar sběratele Herberta Batlinera/ (do 31. 12. 2022)
HANS WEIGAND : JEZDCI v BOUŘI (do 21. 8. 2022)
HRŮZY VÁLKY, GOYA A SOUČASNOST (do 21. 8. 2022)
KOLEKCE CHOBOT
/Darovaná sbírka, Dagmar a Manfred Chobotovi , současné rakouské umění po r. 1945/
(do 18. 9. 2022)
MIMO DOHLED. LAWRENCE WEINER
/konceptuální umění, participální, site-specific podlahová instalace (do 30. 9. 2022)
SOCHA TONYHO GRAGGA : TĚLO A DUŠE (do 6. 11. 2022)

plánované výstavy:
FRANCESCO CLEMENTE (od 27. 7. 2022)
DVA UMĚLECKÉ KOLEKTIVY v RAKOUSKU (od 5.102022)
RUTH BAUMGARTEN : AFRICKÉ VIDĚNÍ (od 1.12.2022)

ALBERTINA MODERN
Nové vídeňské muzeum moderního umění , Karlsplatz 5, Vídeň, asi 10 min od Albertiny
AJ WEJ WEI. HLEDÁNÍ LIDSTVA (do 4. 9. 2022)
.

TÝM WV :
Pozvánka:
Werichova vila připravuje na léto řadu zábavních a relaxačních programů
/koncerty, umělecké festivaly, hudebně-literární večery, pásma poezie, dramatická představení, akce pro děti atd. /
https://www.facebook.com/werichovavila/

Aktuality

Červen 2022

Pozvánka na unikátní výstavu:
MILUŠE a RENÉ ROUBÍČKOVI – 100
/ke 100. výročí narození výjimečných osobností českého uměleckého sklářství /
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
(od 10.6. do 30.10.2022)

Aktuality

Květen 2022

S velkou lítostí sděluji, že ve věku 102 let dnes zemřela výjimečná
osobnost –
„naše“ paní MEDA MLÁDKOVÁ,
kterou jste někteří měli možnost poznat i osobně.
Od založení Asociace výtvarných pedagogů sledovala její činnost s velkým
zájmem, patřila k našim příznivcům.
Děkujeme.
Čest její památce.
Alena Hůrková

Aktuality

Duben 2022INFORMACE a DOPIS od paní PaedDr. MARKÉTY PASTOROVÉ,
vedoucí oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů, NPI Praha :
Vážení členové Asociace výtvarných pedagogů,
jak jistě víte, připravují se revize Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání.
Zásadní informace najdete na stránce Velké revize: https://velke-revize-zv.rvp.cz/
Důležitým dokumentem jsou Hlavní směry pro revize RVP ZV, které bylo možno připomínkovat do 21.4.2022
https://velke-revize-zv.rvp.cz/zapojte-se.
Věřím, že pokud jste se do připomínkového řízení nezapojili, tak jste materiál prostudovali.
To, co je ale zcela zásadní pro další vývoj našeho krásného a důležitého výtvarného oboru, je práce, která teprve nastane.
My, všichni výtvarní pedagogové, máme možnost ovlivnit budoucí význam i podobu výtvarného oboru. Víme, že od začátku platnosti rámcových vzdělávacích programů ušel náš obor velkou cestu, byť nebyla lehká. O tom svědčí i to, že se stále scházíte, jste v kontaktu mezi sebou a s výtvarným uměním. Za to velký dík patří pečující Aleně Hůrkové a celému výboru AVP.
Pojďte, prosím, udělat ale i další krok, a to tím, že se zapojíte do diskuze i tvorby vlastního vzdělávacího obsahu výtvarného oboru.
Kdo jiný než členové Asociace výtvarných pedagogů by měli k této záležitosti promlouvat a svými zkušenostmi ovlivnit to, co sami budou učit a jejich děti díky nim pro život získávat.
Byť zapojení do pracovních skupin vyžaduje určité administrativní kroky, tak proces, jakého můžete být přímo účastni, určitě stojí za to. Je to zkušenost, která rozšiřuje obzory a člověk díky ní více pochopí proces, kterým kurikulární dokumenty vznikají. A díky této zkušenosti i více přilne ke svému oboru a uvědomí si, jak vše se vším souvisí a jak je i on sám pro obor důležitý a jak právě i na něm záleží!

Jak se stát členem pracovní skupiny?
V poslední záložce v odkazu https://velke-revize-zv.rvp.cz/ je odkaz na pracovní skupiny https://velke-revize-zv.rvp.cz/pracovni-skupiny.
Zde je důležité schéma pracovních skupin: https://velke-revize-zv.rvp.cz/pracovni-skupiny.
Do výběrového řízení do užších pracovních skupin se můžete hlásit do 30.4.2022,
do širších pracovních skupin až do 31.5.2022 https://velke-revize-zv.rvp.cz/jednotlive-vzdelavaci-oblasti

Markéta Pastorová

Pozvánka na výstavu:
CYRIL BOUDA – Krajiny neznáme, ztracené i věčné
/ ke 120. výročí narození/
Galerie MILLENNIUM, Tržiště 5, Praha 1
(do 20.5.2022)

Aktuality

Březen 2022

Aktuální informace:
PROVOZ MUSEA SKLA PORTHEIMKA KONČÍ !
Pokud se vám do 6.3.2022 podaří expozice a workshopy navštívit, máte poslední možnost.

Aktuality

Únor 2022

FRANCOUZSKÝ INSTITUT v Praze nabízí
přenos výjimečného koncertu PKF-Prague Philharmonia
u příležitosti zahájení francouzského předsednictví v Radě EU (pocta Ravelovi).
Kino 35, Štěpánská 35, Praha1, pondělí 7.února 2022, 20,00 hod.
Vstup zdarma

Aktuality

Leden 2022

PLÁNOVANÁ AKCE PRO ČLENY AVP:

Vážené dámy a pánové,
jakmile celková situace dovolí, chtěli bychom vás pozvat na komentovanou prohlídku zajímavé výstavy NG  
FALZA? FALZA!
do Šternberského paláce na Hradčanském náměstí v Praze (končí 1.5.2022).
Budete mít možnost se seznámit se současnými metodami, kterými se ověřuje pravost uměleckých děl, ale i s pojmy replika, kopie, napodobenina, falzum atd.
Autorkou a kurátorkou pozoruhodné výstavy je paní PhDr. Olga Kotková, Ph.D. ,
ředitelka Sbírky starého umění NG.
O přesném termínu této jarní akce  budeme včas informovat.
Dovoluji si vám popřát hodně sil ve vaší v současné době nelehké práci, především však pevné zdraví.

Alena Hůrková

 

POZVÁNKA
do 2. ročníku výtvarné soutěžní přehlídky
ČÍMTAČÁRA
www.cimtacara.cz

INFORMACE :
PAMÁTNÍK TEREZÍN
XXVI. ročník výtvarné soutěže
téma: MALOVAT A PŘEŽÍT
www.pamatnik-terezin.cz/souteze-2022-vytvarna-soutez

 

 

Aktuality

Prosinec 2021

Vážení přátelé,
dovolte mi, abych vám jménem pracovního týmu AVP popřála příjemné prožití vánočních svátků a šťastný a úspěšný nový rok.
Doufám, že se konečně podaří během příštího roku realizovat naše plány na stále odsouvaná setkání.
Lektoři, výstavy i úžasná GHMP čekají.
Těšíme se na vás.
Za vedení AVP Alena Hůrková

Galerie Zdeněk Sklenář pořádá výstavu
THEODOR PIŠTĚK : Rozhovory s Hawkingem ,
obrazy z let 2017 – 2021
(do 29.1.2022)

Od 7.12.2021 bude připraveno graficky skvostné vydání knihy OPIČÁK SUN