Aktuality

Červen 2022

Pozvánka na unikátní výstavu:
MILUŠE a RENÉ ROUBÍČKOVI – 100
/ke 100. výročí narození výjimečných osobností českého uměleckého sklářství /
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
(od 10.6. do 30.10.2022)

Aktuality

Květen 2022

S velkou lítostí sděluji, že ve věku 102 let dnes zemřela výjimečná
osobnost –
„naše“ paní MEDA MLÁDKOVÁ,
kterou jste někteří měli možnost poznat i osobně.
Od založení Asociace výtvarných pedagogů sledovala její činnost s velkým
zájmem, patřila k našim příznivcům.
Děkujeme.
Čest její památce.
Alena Hůrková

Aktuality

Duben 2022INFORMACE a DOPIS od paní PaedDr. MARKÉTY PASTOROVÉ,
vedoucí oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů, NPI Praha :
Vážení členové Asociace výtvarných pedagogů,
jak jistě víte, připravují se revize Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání.
Zásadní informace najdete na stránce Velké revize: https://velke-revize-zv.rvp.cz/
Důležitým dokumentem jsou Hlavní směry pro revize RVP ZV, které bylo možno připomínkovat do 21.4.2022
https://velke-revize-zv.rvp.cz/zapojte-se.
Věřím, že pokud jste se do připomínkového řízení nezapojili, tak jste materiál prostudovali.
To, co je ale zcela zásadní pro další vývoj našeho krásného a důležitého výtvarného oboru, je práce, která teprve nastane.
My, všichni výtvarní pedagogové, máme možnost ovlivnit budoucí význam i podobu výtvarného oboru. Víme, že od začátku platnosti rámcových vzdělávacích programů ušel náš obor velkou cestu, byť nebyla lehká. O tom svědčí i to, že se stále scházíte, jste v kontaktu mezi sebou a s výtvarným uměním. Za to velký dík patří pečující Aleně Hůrkové a celému výboru AVP.
Pojďte, prosím, udělat ale i další krok, a to tím, že se zapojíte do diskuze i tvorby vlastního vzdělávacího obsahu výtvarného oboru.
Kdo jiný než členové Asociace výtvarných pedagogů by měli k této záležitosti promlouvat a svými zkušenostmi ovlivnit to, co sami budou učit a jejich děti díky nim pro život získávat.
Byť zapojení do pracovních skupin vyžaduje určité administrativní kroky, tak proces, jakého můžete být přímo účastni, určitě stojí za to. Je to zkušenost, která rozšiřuje obzory a člověk díky ní více pochopí proces, kterým kurikulární dokumenty vznikají. A díky této zkušenosti i více přilne ke svému oboru a uvědomí si, jak vše se vším souvisí a jak je i on sám pro obor důležitý a jak právě i na něm záleží!

Jak se stát členem pracovní skupiny?
V poslední záložce v odkazu https://velke-revize-zv.rvp.cz/ je odkaz na pracovní skupiny https://velke-revize-zv.rvp.cz/pracovni-skupiny.
Zde je důležité schéma pracovních skupin: https://velke-revize-zv.rvp.cz/pracovni-skupiny.
Do výběrového řízení do užších pracovních skupin se můžete hlásit do 30.4.2022,
do širších pracovních skupin až do 31.5.2022 https://velke-revize-zv.rvp.cz/jednotlive-vzdelavaci-oblasti

Markéta Pastorová

Pozvánka na výstavu:
CYRIL BOUDA – Krajiny neznáme, ztracené i věčné
/ ke 120. výročí narození/
Galerie MILLENNIUM, Tržiště 5, Praha 1
(do 20.5.2022)

Aktuality

Březen 2022

Aktuální informace:
PROVOZ MUSEA SKLA PORTHEIMKA KONČÍ !
Pokud se vám do 6.3.2022 podaří expozice a workshopy navštívit, máte poslední možnost.

Aktuality

Únor 2022

FRANCOUZSKÝ INSTITUT v Praze nabízí
přenos výjimečného koncertu PKF-Prague Philharmonia
u příležitosti zahájení francouzského předsednictví v Radě EU (pocta Ravelovi).
Kino 35, Štěpánská 35, Praha1, pondělí 7.února 2022, 20,00 hod.
Vstup zdarma

Aktuality

Leden 2022

PLÁNOVANÁ AKCE PRO ČLENY AVP:

Vážené dámy a pánové,
jakmile celková situace dovolí, chtěli bychom vás pozvat na komentovanou prohlídku zajímavé výstavy NG  
FALZA? FALZA!
do Šternberského paláce na Hradčanském náměstí v Praze (končí 1.5.2022).
Budete mít možnost se seznámit se současnými metodami, kterými se ověřuje pravost uměleckých děl, ale i s pojmy replika, kopie, napodobenina, falzum atd.
Autorkou a kurátorkou pozoruhodné výstavy je paní PhDr. Olga Kotková, Ph.D. ,
ředitelka Sbírky starého umění NG.
O přesném termínu této jarní akce  budeme včas informovat.
Dovoluji si vám popřát hodně sil ve vaší v současné době nelehké práci, především však pevné zdraví.

Alena Hůrková

 

POZVÁNKA
do 2. ročníku výtvarné soutěžní přehlídky
ČÍMTAČÁRA
www.cimtacara.cz

INFORMACE :
PAMÁTNÍK TEREZÍN
XXVI. ročník výtvarné soutěže
téma: MALOVAT A PŘEŽÍT
www.pamatnik-terezin.cz/souteze-2022-vytvarna-soutez

 

 

Aktuality

Prosinec 2021

Vážení přátelé,
dovolte mi, abych vám jménem pracovního týmu AVP popřála příjemné prožití vánočních svátků a šťastný a úspěšný nový rok.
Doufám, že se konečně podaří během příštího roku realizovat naše plány na stále odsouvaná setkání.
Lektoři, výstavy i úžasná GHMP čekají.
Těšíme se na vás.
Za vedení AVP Alena Hůrková

Galerie Zdeněk Sklenář pořádá výstavu
THEODOR PIŠTĚK : Rozhovory s Hawkingem ,
obrazy z let 2017 – 2021
(do 29.1.2022)

Od 7.12.2021 bude připraveno graficky skvostné vydání knihy OPIČÁK SUN

Aktuality

Listopad 2021

UPOZORNĚNÍ
na zajímavou výstavu NG v Praze, Šternberský palác :
FALZA ? FALZA !
Falzifikáty významných děl od středověku přes holandské mistry 17. stol. až po československé umění první poloviny 20. stol.
( od 19.11.2021 do 1.5.2022)

Aktuality

Říjen 2021

GASK KUTNÁ HORA
pořádá do 16. 1. 2022 výstavu :
SAMOTA UPROSTŘED DAVU : Charles Baudelaire a české umění
/ k 200. výročí narození Charlese Baudelaira a vlivu jeho osobnosti na české umění od konce 19. století do současnosti/

Dne 8. listopadu se v prostorách ITALSKÉHO KULTURNÍHO INSTITUTU koná
FESTIVAL DEN POEZIE
/ k 700. výročí úmrtí DANTA ALIGHIERIHO , mottem festivalu bude “ Božská komedie“/

Aktuality

Září 2021

ARCHITEKTI VE ŠKOLE – nabídka seminářů
Termíny na říjen 2021 :
pondělí 4.10.2021 – Plzeň
pondělí 11.10.2021 – Hradec Králové
pátek 22.10.2021 – Ústí nad Labem
blíže na :
https://crdm.cz/clanky/aktality/jak-zapojit-deti-a-mlade-lidi-do-rozvoje-jejich-okolí

SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !
Mecenáška umění, úžasná osobnost,
„naše“ MEDA MLÁDKOVÁ
se 8.září 2021, tedy dnes,
dožívá 102 let!
Od r. 2011, od obnovení AVP, pravidelně a s radostí sledovala její činnost.
Připomeňte si v AKTUALITÁCH z listopadu r. 2012 fotografie z našeho téměř dvouhodinového setkání v její pracovně. Nezapomenutelný zážitek!

POZVÁNKA
CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX
zve na vernisáž výstavy Viktora Karlíka LITERATURA, plastiky a objekty
Slavnostní večer se koná 16. září 2021 v 19 hodin,
výstava potrvá do 9.1.2022.

Velice aktuální zpráva:
JÍZDÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU –
ČESKÁ ARCHTEKTURA OD SECESE K DNEŠKU,
nejrozsáhlejší výstava moderní architektury v českých zemích za posledních 20 let – konaná na počest 150. výročí narození arch. Jana Kotěry,
(pouze do 31.10.2021, jednotné VSTUPNÉ 20,-Kč ! )
Zatím nejsou velké fronty , ověřeno k dnešnímu datu.