Aktuality

Prosinec 2018

Milý vzkaz pro účastníky pražského zářijového semináře!
PAN ROBERT VANO Vás všechny pozdravuje a přeje jen všechno nejlepší do nového roku.
Alena Hůrková

Vážení přátelé, členové a příznivci Asociace výtvarných pedagogů,
do nového roku 2019 Vám přejeme hodně osobních a pracovních úspěchů, ale také zdraví, štěstí a spokojenost.
Děkujeme za Vaši důvěru a těšíme se na další spolupráci a setkávání s Vámi.
Za organizační tým AVP Alena Hůrková, předsedkyně

Česká sekce INSEA, národní sekce Mezinárodní společnosti pro výchovu uměním informuje:
Vyšly nové LISTY ČESKÉ SEKCE INSEA,
oborového bulletinu – přinášejícího zprávy z akcí a seminářů INSEA, recenze knih pro výtvarné pedagogy atd.
Portály: https://www.insea.cz/listy-od-roku-2016
https://www.insea.cz/knihovna

POZVÁNKA
MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE v Jablonci nad Nisou srdečně zve na
tradiční VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
/ čtvrtek 27.12.2018 , od 9 do 17 hodin/ .
www.msb-jablonec.cz

UPOZORNĚNÍ
Výstava Kathariny Grosse ve Velké dvoraně Veletržního paláce je prodloužena do 31. března 2019.
Do 7.1.2019 máte poslední šanci navštívit Schwarzenberský palác a jeho expozici Od rudolfinského umění až po baroko v Čechách.
Nová sbírková expozice Staří mistři zde bude otevřena až na podzim příštího roku.

Aktuality

Říjen 2018

INFORMACE
Uměleckoprůmyslové museum v Praze pořádá do 20.1.2019 výstavu
HANA PODOLSKÁ, LEGENDA ČESKÉ MÓDY
(50 originálních modelů s řadou doplňků a dokumentů).
Po jednání s museem ověřeno: členové AVP mohou proti legitimaci získat snížené vstupné 80,- Kč.

POZVÁNKA
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou zve na tematickou tvůrčí dílnu
V BARVÁCH REPUBLIKY –
s možností vytvořit si originální výrobek (zajímavý přívěsek a náramek) –
28.10.2018 od 9 do 17 hodin.
Vstup zdarma
www.msb-jablonec.cz

POZVÁNKA
Milan Dobeš Museum a Galerie Zdeněk Sklenář Praha pořádají v Multifunkční aule GONG v Dolních Vítkovicích od 26.10.2018 do 13.1.2019 výstavu
FRANTIŠEK KUPKA ČECH

Aktuality

Září 2018

OHLÉDNUTÍ ZA SEMINÁŘEM V PRAZE
Hned první den byly všechny akce poutavé! Především to byla prohlídka Domu U Kamenného zvonu, kde nám byl podán fundovaný výklad o historii této památky a o to zajímavější byla prohlídka od sklepení až po sály v dalších podlažích. V kapli na nás dýchla historie zachovalými freskami a v hlavním sále, kde jsme trávili nejvíce času, následovaly podnětné přednášky Mgr.Jany Randákové a doc.PhDr.J.Vančáta, Ph.D.
Naprosté TOP tohoto dne však byla výstava Santiaga Calatravy! Ty ukázky monumentálních projektů architektury, které jsou rozesety po celém světě, byly dechberoucí, rovněž tak modely staveb a volné plastiky, kterými byl Dům U Kamenného zvonu vyzdoben!
V sobotu byla největším lákadlem přednáška světoznámého fotografa Roberta Vana. Jeho nezaměnitelný šarm, skromnost, upřímnost a humor nás úplně uzemnily! Byl to obrovský zážitek se s ním setkat osobně, prožít s ním mnoho epizod z jeho života a odnést si jím podepsanou monografii o jeho tvorbě.
Neméně poutavá byla návštěva Galerie Zdeňka Sklenáře a jeho zanícený výklad o tvorbě našeho předního výtvarníka Karla Malicha. Považovali jsme si za čest mít možnost nahlédnout i do pracovny samotného Zdeňka Sklenáře.
Krásný den jsme zakončili v Colloredo-Mansfeldském paláci výstavou Markéty Hlinovské, která mistrným způsobem nahlíží na život zvířat a propojuje jejich zobrazení s fragmenty architektury.
V neděli jsme si připomněli atmosféru Osvobozeného divadla a vzpomínkami nahlédli do života Jana Wericha a Jiřího Voskovce. Vila je dobově zrekonstruována a výklad se dá doplnit interaktivní dílnou.
Program semináře byl ukončen v Museu Kampa, kde probíhalo několik výstav, např. Pablo Picasso, obrazy Františka Kupky a především výstava fotografií Cecila Beatona.
Přínosem semináře však byly i workshopy a podnětné nápady z práce několika výtvarných kolegů.
Jistě nemluvím jen za sebe, kdy chci velmi upřímně poděkovat za obrovskou práci s organizací takto složitých projektů! Jsou jistě náročné z hlediska energie i času, který obětujete pro tuto záslužnou práci!
Mnohokrát děkujeme!!!
S pozdravem Mgr. Jana Pospíšilová

PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘE AVP – září 2018, Praha
Srdečně děkujeme za spontánní ocenění naší práce, za nádherné květiny a povzbudivá slova uznání.
Na mimořádně úspěšném průběhu semináře však máte také veliký podíl.
Váš nakažlivý entuziazmus umocněný géniem loci architektonického skvostu Domu U Kamenného zvonu přispěl k vytvoření příjemné a přátelské atmosféry, ve které bylo radost pracovat.
Ještě jednou tedy děkujeme.
Alena, Iva a Václava
Vyřizuji i pozdrav od nezapomenutelného pana Roberta Vano.

Aktuální INFORMACE :
V Galerii Moderna na Masarykově nábřeží v Praze (proti Žofínu) se k zítřejším Mistrovým narozeninám koná do 14.10.2018 výstava Jiří Anderle: Zlatý věk. Pod stejným názvem byla vydána nová kniha, k dostání také v této galerii za cenu 239,- Kč.

Aktuality

Srpen 2018

INFORMACE
PŘIPRAVUJEME PRO VÁS
společnou prohlídku retrospektivní výstavy
FRANTIŠEK KUPKA,
pořádanou NG v Praze ve spolupráci s REUNION DE MUSEÉS NATIONAUX GRAND PALAIS a ATENEUM ART MUSEUM v HELSINKÁVCH.
Pravděpodobný termín – 3.listopad 2018, 13,00 hod., Valdštejnská jízdárna.
/ Opět se skvělým komentářem paní Moniky Švec SYBOLOVÉ /

LÁKAVÁ NABÍDKA PRO POSLEDNÍ PRÁZDNINOVÝ VÍKEND:
MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE v Jablonci nad Nisou
zve na
SKLÁŘSKOU SLAVNOST NA KRISTIÁNOVĚ ,
která se koná dne 1. ZÁŘÍ 2018 od 9 do 16 hodin.
Blíže na www.msb-jablonec.cz

Malá nabídka zahraničních výstav – INSPIRACE nejen pro prázdninové dny:

LONDÝN – TATE MODERN
PABLO PICASSO (do 9.9.2018) – rezervace nutná!

LONDÝN – VICTORIA ALBERT muzeum, Cromwell Rd, Konightsbridge
FRIDA KAHLO : MAKING HER SELF UP / artefakty a oděvy patřící slavné mexické malířce (do 4.11.2018)

BUDAPEŠŤ – NÁRODNÍ GALERIE
FRIDA KAHLO (do 18.11.2018)

BILBAU – GUGGENHEIM galerie
ALBERTO GIACOMETTI (od 19.10. 2018 do 24.2.2019)

OSLO – MUNCHOVO muzeum
ANDY WARHOL (do 26.8.2018)

SKOTSKO – EDINBURK, NÁRODNÍ GALERIE
REMBRANDT (do 10.10.2018)

Aktuality

Červenec 2018

UPOZORNĚNÍ
na WORKSHOPY v rámci TVOŘIVÉHO TÝDNE v GHMP –
9. – 15. 7. 2018, 13.00 – 18.00 hod.
a LETNÍ PRÁZDNINOVÉ DÍLNY v EKOATELIÉRU v zahradě Trojského zámku –
otevřeno v otevírací době zámku po celý červenec a srpen .
Srdečně zvou a na Vaši návštěvu se těší edukátorky GHMP , členky AVP,
Lucie Haškovcová,
Markéta Slachová Goldová a
Kateřina Prokopová.
edukace@ghmp.cz
www.ghmp.cz
http://www.ghmp.cz/doprovodne-akce/letni-vytvarne-dilny-v-eko-atelieru-v-oranzerii-trojskeho-zamku

Aktuality

Červen 2018

INFORMACE k zářijovému semináři 2018

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ ASOCIACE VÝTVARNÝCH PEDAGOGŮ
14. – 16. září 2018 v Praze
Inovace ve výtvarné výchově V : Percepce uměleckého díla
Spolupráce : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Praha
Č. akreditace: MŠMT – 1740/2016-1-13 (účastníci obdrží osvědčení)

PÁTEK 14.září 2018
Dům U Kamenného zvonu : Santiago Calatrava : Art and Architecture – komentovaná prohlídka výstavy a následný workshop
PaedDr. Markéta Pastorová, Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Praha:
Otázky, před kterými stojí umělecké obory ve formálním vzdělávání, ukázky metodických materiálů
Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D., Fakulta humanitních studií UK Praha:
Malba jako koncept
PECHA_KUCHA – učitelé učitelům: Krátká vystoupení přihlášených pedagogů a představení jejich projektů
Večer individuální program: volno, ubytování, večeře, prohlídka města

SOBOTA 15.září 2018
Robert Vano, významný český fotograf, letošní jubilant(70 let):přednáška, promítání, beseda, v případě zájmu autogramiáda
Galerie Zdeněk Sklenář: Karel Malich – prohlídka výstavy, komentář k výstavě galerista Zd. Sklenář
Trojský zámek: Vladimír Škoda: Harmonices Mundi/Johannes Kepler – komentovaná prohlídka výstavy, workshop ke zhlédnuté výstavě
samostatná prohlídka zahrad Trojského zámku
večer individuální program : volno, večeře, prohlídka města

NEDĚLE 17. září 2018
Werichova vila – prohlídka vily s komentářem
Museum Kampa: Cecil Beaton : Fotograf královen – prohlídka výstavy s komentářem
oběd individuálně, případně další výstavy, odjezd domů

Vážení členové AVP, váš velký zájem o setkání nás potěšil. Děkujeme.
Pozor – ještě můžeme přijmout dva účastníky !
I za organizátory letošního semináře přeji příjemné prožití blížících se prázdnin.
Těšíme se na vás. Alena Hůrková

BLAHOPŘEJEME !
V Pekingu byla slavnostně zahájena výstava ZDENĚK SKLENÁŘ v PALÁCI PRINCE KUNGA

INFORMACE
Asociace výtvarných pedagogů je zařazena do katalogu na iUmeni.cz, Portál současného umění

POZVÁNKA
na výstavu CZECH PRESS PHOTO – Nejlepší fotografie roku 2017
Galerie U Přívozu, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
(od 7.6. do 31.7.2018)
www.svkhk.cz

UPOZORNĚNÍ,
zejména pro všechny, kteří byli nadšeni naším posledním setkáním v NG v Praze.
Dne 7. června 2018 v 19.00 se ve Veletržním paláci máte možnost účastnit se rozhovoru
KATHARINY GROSSE s kurátorem ADAMEM BUDAKEM !
(Vstup bez rezervace a zdarma)

Aktuality

Akreditovaný seminář AVP 14. – 16. 9. 2018, Praha

Inovace ve výtvarné výchově V – Percepce uměleckého díla

RÁMCOVÝ PROGRAM:

Přednášky:

Robert Vano, fotograf a letošní jubilant (70 let)
 PaedDr. Markéta Pastorová, Národní ústav pro vzdělávání
 Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D., 
    Fakulta humanitních studií UK Praha
Výstavy a workshopy:
 Dům U Kamenného zvonu – komentovaná prohlídka výstavy 
    Santiago Calatrava:  Art and Architecture + workshop
 Galerie Sklenář (Schönkirchovský palác) 
    prohlídka výstavy Karel Malich
 Trojský zámek – komentovaná prohlídka + workshop 
   Vladimír Škoda: Harmonices Mundi/Johannes Kepler
 Werichova vila – komentovaná prohlídka
 Muzeum Kampa – výstava Cecil Beaton – Fotograf královen

Přihlášku  si vyžádejte na mailu  zamazalova@avepe.cz 

Cena semináře pro členy AVP  1.200,- Kč + 400,- za noc 
(pro nečleny je cena za seminář 1.500,- Kč + 400,- za noc).
Pozor, přihlásit se je nutné nejpozději do 20. května 2018.
  (nutné dodržet kvůli zajištění ubytování).
Aktuality

Květen 2018

POZVÁNKA
Galerie Českých center, Rytířská 31, Praha 1
připravuje výstavu TATR(O)MAN,
která se uskuteční v rámci oslav stoletého výročí od založení Československa.
(od 11.5. do 20.6. 2018)

Aktuality

AVP pořádá setkání s uměním v rámci Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby 2018

Brno, Pražákův palác, Husova 18

Sraz v sobotu 19. května 2018 ve 12.00 ve foyer Pražákova paláce.

Program:

1968: computer.art (Pražákův palác)

28. mezinárodní bienále grafického designu (Uměleckoprůmyslové muzeum)

Vstup na obě akce hradí členům Asociace výtvarných pedagogů.

Ve volném čase je možno shlédnout stálou expozici v Pražákově paláci ART IS HERE (zdarma)

Přihlášky do 30. dubna na mail zamazalova@avepe.cz

 

Aktuality

Duben 2018

UPOZORNĚNÍ
Pro velký zájem o výstavy je nyní GALERIE ZDENĚK SKLENÁŘ v Mikulandské ulici otevřena i v neděli (od 13 do 18 hodin).
Návštěva této NOVÉ GALERIE našeho příznivce p. Zdeňka Sklenáře BUDE SOUČÁSTÍ pražského zářijového SEMINÁŘE AVP (14.-16.9.2018).

POZVÁNKA
Unikátní práce šperkařských škol – Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Trutnově můžete vidět do 27.5.2018 na výstavě Klenoty z Českého ráje v Galerii České spořitelny, Rytířská 29, Praha 1.