Aktuality

Květen 2022

S velkou lítostí sděluji, že ve věku 102 let dnes zemřela výjimečná
osobnost –
„naše“ paní MEDA MLÁDKOVÁ,
kterou jste někteří měli možnost poznat i osobně.
Od založení Asociace výtvarných pedagogů sledovala její činnost s velkým
zájmem, patřila k našim příznivcům.
Děkujeme.
Čest její památce.
Alena Hůrková