Aktuality

Duben 2022INFORMACE a DOPIS od paní PaedDr. MARKÉTY PASTOROVÉ,
vedoucí oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů, NPI Praha :
Vážení členové Asociace výtvarných pedagogů,
jak jistě víte, připravují se revize Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání.
Zásadní informace najdete na stránce Velké revize: https://velke-revize-zv.rvp.cz/
Důležitým dokumentem jsou Hlavní směry pro revize RVP ZV, které bylo možno připomínkovat do 21.4.2022
https://velke-revize-zv.rvp.cz/zapojte-se.
Věřím, že pokud jste se do připomínkového řízení nezapojili, tak jste materiál prostudovali.
To, co je ale zcela zásadní pro další vývoj našeho krásného a důležitého výtvarného oboru, je práce, která teprve nastane.
My, všichni výtvarní pedagogové, máme možnost ovlivnit budoucí význam i podobu výtvarného oboru. Víme, že od začátku platnosti rámcových vzdělávacích programů ušel náš obor velkou cestu, byť nebyla lehká. O tom svědčí i to, že se stále scházíte, jste v kontaktu mezi sebou a s výtvarným uměním. Za to velký dík patří pečující Aleně Hůrkové a celému výboru AVP.
Pojďte, prosím, udělat ale i další krok, a to tím, že se zapojíte do diskuze i tvorby vlastního vzdělávacího obsahu výtvarného oboru.
Kdo jiný než členové Asociace výtvarných pedagogů by měli k této záležitosti promlouvat a svými zkušenostmi ovlivnit to, co sami budou učit a jejich děti díky nim pro život získávat.
Byť zapojení do pracovních skupin vyžaduje určité administrativní kroky, tak proces, jakého můžete být přímo účastni, určitě stojí za to. Je to zkušenost, která rozšiřuje obzory a člověk díky ní více pochopí proces, kterým kurikulární dokumenty vznikají. A díky této zkušenosti i více přilne ke svému oboru a uvědomí si, jak vše se vším souvisí a jak je i on sám pro obor důležitý a jak právě i na něm záleží!

Jak se stát členem pracovní skupiny?
V poslední záložce v odkazu https://velke-revize-zv.rvp.cz/ je odkaz na pracovní skupiny https://velke-revize-zv.rvp.cz/pracovni-skupiny.
Zde je důležité schéma pracovních skupin: https://velke-revize-zv.rvp.cz/pracovni-skupiny.
Do výběrového řízení do užších pracovních skupin se můžete hlásit do 30.4.2022,
do širších pracovních skupin až do 31.5.2022 https://velke-revize-zv.rvp.cz/jednotlive-vzdelavaci-oblasti

Markéta Pastorová

Pozvánka na výstavu:
CYRIL BOUDA – Krajiny neznáme, ztracené i věčné
/ ke 120. výročí narození/
Galerie MILLENNIUM, Tržiště 5, Praha 1
(do 20.5.2022)