Aktuality

Duben 2021

Důležité upozornění:
Asociace výtvarných pedagogů se spolu s dalšími asociacemi a odbornými skupinami připojila k akci iniciované Českou sekcí INSEA.
NESOUHLASNÉ STANOVISKO OBOROVÝCH PEDAGOGICKÝCH ASOCIACÍ A PROFESNÍCH SKUPIN KE ZMĚNĚ RVP ZV je určeno ministru školství, mládeže a tělovýchovy.