Aktuality

Září 2017

INFORMACE
V srpnu 2017 byla založena Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, z.s. V září se uskuteční první řádná schůze.
https://doodle.com/poll/hiqkbydfba5puxf4

Aktuality

Srpen 2017

Ústav pro studium totalitních režimů a Centrum současného umění DOX zvou na
DISKUZNÍ VEČER ARCHITEKTURA PAMĚTI ? Socialistická výstavba a současné vzpomínání,
čtvrtek 31.8.2017, 19 hod., DOX

UPOZORNĚNÍ
Pražské Museum Kampa se díky velkému zájmu rozhodlo prodloužit výstavu Adolfa Borna Jedinečný svět do 20. srpna 2017 !

Aktuality

Červenec 2017

ÍNFORMACE
Díky úsilí paní Medy Mládkové , blízké přítelkyni Jiřího Voskovce, byla 30.6.2017 slavnostně otevřena Werichova vila Na Kampě. Kromě stálé expozice o Osvobozeném divadle a jeho hlavních protagonistech nabídne i prostor pro besedy a setkávání lidí.
Od září se počítá s edukačním programem pro školy.

Aktuality

Celostátní setkání Asociace výtvarných pedagogů 15. – 17. září 2017 v Hradci Králové

Inovace ve výtvarné výchově IV: Kultura v třetím tisíciletí a její formativní vliv na osobnost jedince a klima ve společnosti

Seminář má akreditaci MŠMT: MŠMT – 1740/2016-1-13 (účastníci obdrží osvědčení)

Nad seminářem převzal záštitu pan primátor statutárního města Hradec Králové MUDr. Zdeněk FINK

Program semináře:

Pátek  15. září 2017, Gymnázium Boženy Němcové v Hradci Králové, 14.00 – 18.00

 • Mgr. Jana Adamcová (Institut pro digitální ekonomiku, Praha): Kulturní a kreativní průmysly v České republice a koncept „Kultura 3.0“ (autor konceptu prof. Pier Luigi Sacco  z Harvardské univerzity)
 • PaedDr. Markéta Pastorová, Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Praha: Metodická podpora pro výuku výtvarné výchovy – možnosti využití standardů (konkretizovaných výstupů) výtvarné výchovy ve školách, ukázky ilustrativních úloh ve třech stupních náročnosti
 • PaedDr. Jan Svoboda, ZUŠ Bechyně: Blízká setkání 3. Druhu
 • Mgr. Lucie Haškovcová, Mgr. Markéta Slachová Goldová, Mgr. Kateřina Prokopová, Edukační oddělení GHMP: Interdisciplinarita v galerijní edukaci (přesahy výtvarné výchovy do dalších oborů v rámci galerijní pedagogiky
 • Členská schůze AVP

Sobota 16. září 2017, Galerie moderního umění, Velké náměstí Hradec Králové, 9.00 – ???

 • Prohlídka budovy galerie a stálé expozice
 • Galerista Zdeněk Sklenář (významný český galerista a obchodník s uměním, výstavy realizuje ve spolupráci s předními českými i zahraničními profesionály a institucemi): Svítání Zdeňka Sklenáře, komentovaná prohlídka výstavy
 • Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D., Univerzita Hradec Králové: Zorka Ságlová – Retrospektiva, komentovaná prohlídka výstavy
 • Doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D., kat. Vv UP Olomouc, předsedkyně české sekce INSEA: Krátký happening inspirovaný Zorkou Ságlovou
 • PhDr. Vršková Olga, Ph.D., a významný hudební pedagog a dirigent Lukáš Černý (působení USA, Jordánsko), Gymnázium Nový PORG, Praha: Mezipředmětový projekt (Vv – Hv) a zahraniční zkušenosti
 • PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D., Fakulta humanitních studií UK Praha: Analýza výtvarného díla pro výtvarnou výchovu
 • PECHA-KUCHA: učitelé učitelům – projekty, náměty, metodika
 • Divadlo DRAK, jedna z nejzajímavějších loutkových scén v ČR: JAK SI HRAJÍ TATÍNKOVÉ (slavná divadelní inscenace Josefa Krofty, poté možnost prohlídky unikátního interaktivního muzea loutek Labyrint Divadla Drak, multimediální výstavy Včelí dům, návštěva divadelní klubovny)

Neděle 17. září 2017, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 9.30 – 13.00

 • Prohlídka budovy muzea, výstava Velká vizita, představení edukačních programů
 • Individuální prohlídky Hradce Králové – procházkové okruhy dle vlastní volby (1. Historie města, 2. Salón republiky)

Drobné občerstvení v průběhu semináře zajištěno

Společný oběd v sobotu v hotelu Černigov Hradec Králové  v ceně semináře

Ubytování: Domov mládeže, Vocelova ulice 1469/5, Hradec Králové,  cena 285 Kč za osobu a noc (se snídaní) si hradí každý sám při ubytování

CENA SEMINÁŘE:

1.000,– Kč (člen AVP)

1.200,– Kč (nečlen – pokud do 25.6. zaplatíte dle instrukcí na www.avepe.cz záložka Zájemci o členství, bude vám seminář účtován za sníženou cenu)

PŘIHLÁSIT se můžete na    v.zamazalova@centrum.cz  , na vaši mailovou adresu vám poté bude odeslána přihláška,  kterou vraťte vyplněnou nejpozději do 30. června 2017

Omlouváme se, vzhledem k objednaným prostorům bude počet přihlášek omezen.

Po obdržení přihlášek bude přihlášeným účastníkům rozesláno přesné znění programu a fakturační údaje.

 

Těšíme se na Vás     Výbor AVP

 

 

Aktuality

Červen 2017

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE v Jablonci nad Nisou zve na unikátní projekt
Mezinárodní TRIENALE SKLA A BIŽUTERIE Jablonec 2017
TRENDY. DESIGN. PRODUKCE
(od 24.6. do 31.8.2017 )
www.msb-jablonec.cz

Kulturní léto GASK zve do Kutné Hory na
koncerty, hudební představení, program pro děti
Malá i Velká scéna
www.gask.cz
/vstupenky na www.ticketportal.cz /

POZVÁNKA
na výstavu unikátních obrazů :
Galerie Zdeněk Sklenář,Mariánská 1097, Litomyšl
POKLADY JANA ZRZAVÉHO
11.6.- 9.7.2017
otevřeno denně od 11 do 19 hodin

SETKÁNÍ NA VÝSTAVĚ v PRAZE
V sobotu 27.května 2017 se zájemci z řad členů AVP sešli v Domě U Kamenného zvonu, kde měli možnost prohlédnout si působivé sklepní prostory, poté absolvovali komentovanou prohlídku výstavy EDUARD STEINBERG: FROM MOSCOW TO PARIS, nahlédli do právě probíhajícího workshopu pro rodiny s dětmi, který byl inspirován výše zmíněnou výstavou, a na závěr byli seznámeni s edukačním programem galerie. Děkujeme paní ředitelce PhDr. Magdaleně Juříkové za umožnění tohoto setkání a děkujeme lektorskému týmu v čele s Lucií Haškovcovou za úžasnou péči, se kterou se nám po dobu návštěvy věnovaly.

V nedaleké Gallery of Art Prague (GOAP) jsme mohli díky jednání předsedkyně p. Aleny Hůrkové s p. Ladislavem Dernerem na závěr za snížené vstupné navštívit expozici Andy Warhol – l´m OK v nově zrekonstruovaných podkrovních prostorách paláce. Viděli jsme unikátní soubor děl této americké pop-artové ikony, prohlédli si dokumenty týkající se jeho slovenských kořenů, viděli jsme i repliku Factory, kde má návštěvník možnost vyzkoušet si sítotisk warholovských motivů. Členům asociace bylo vstupné na výstavu hrazeno z prostředků AVP.

Celá akce proběhla v rámci Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby (TUVAT).
Václava Zamazalová

 

Aktuality

Květen 2017

POZVÁNKA
MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI nad NISOU po rekonstrukci opět otvírá objekt čp. 52 („Liščí boudu „) na Kristiánově v Jizerských horách a zpřístupňuje naučnou stezku “ Cestou jizerskohorských sklářů“.
www.msb-jablonec.cz

PŘIPOMÍNÁME
AKCI AVP v rámci Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby!
SETKÁNÍ v GALERII
Sobota 27. května od 14.00 do 16.00 hod., Dům U Kamenného zvonu
Program:
– komentovaná prohlídka výstavy EDUARD STEINBERG : FROM MOSCOW TO PARIS
– nahlédnutí do probíhajícího workshopu pro rodiny
– krátké představení edukačního programu galerie
– prohlídka celého objektu Domu U Kamenného zvonu
Členům asociace bude akce hrazena.
Závazné přihlášky pošlete do 15.5. 2017 na v.zamazalova@centrum.cz

Aktuality

Duben 2017

INFORMACE Ministerstva školství :
3. DĚTSKÉ MEZINÁRODNÍ BIENALE
PRIMARY SCHOOL BOŽIDAR JAKAC, Ljubljana , SLOVENIA
Název soutěže : “ KRESBA – TEČKA , ČÁRA…“
Neurčena tématika a technika.
Kresby by neměly přesahovat formát A3.
Určeno pro věkové skupiny:
1. – žáci od 6 do 8 let
2. – žáci od 9 do 11 let
3. – žáci od 12 do 14 let
Kresby zašlete do 25. května 2017 na následující adresu:
PRIMARY SCHOOL BOZIDAR JAKAC ( OŠ Božidarja Jakca)
Nusdorferjeva 10
1000 Ljubljana
SLOVENIA
Výsledky budou publikovány 15. června na škol. webových stránkách
www.os-bozidarjajakca.si
Další informace na:
Mr. Skender Barjovič – skender.bajrovic@gmail.com
Mrs. Petra Shrestha – vejica.vprasaj@gmail com
POZVÁNKA
k účasti na studentské filmové soutěži NÁCHODSKÉ PRIMA SEZÓNY, celostátního víceoborového festivalu studentské umělecké tvořivosti.
Vaše filmy můžete přihlásit do 17. dubna 2017.
Informace o všech oborech NPS najdete na www.primasezona2017.cz.

Aktuality

Březen 2017

PŘÍJEMNÁ ZPRÁVA PRO ČLENY AVP!
Díky mimořádné vstřícnosti Galerie Hlavního města Prahy, především pí Mgr. LUCII HAŠKOVCOVÉ, vedoucí oddělení edukace, mají od tohoto týdne členové AVP proti legitimaci možnost platit do všech 7 objektů VSTUPNÉ POUZE 5,- Kč !!!
(Zámek Trója, Dům Frant. Bílka v Chýnově, Bílkova vila, Dům U Kamenného
zvonu, Městská knihovna – 2.patro, Colloredo-Mansfeldský palác a Dům fotografie)
DĚKUJEME !

VYUŽIJTE ZAJÍMAVOU NABÍDKU, DOPORUČUJEME :
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY nabízí řadu vynikajících akcí pro školy, interaktivní prohlídky výstav, workshopy, doprovodné programy atd.
Termín, čas, délku trvání a téma vždy přizpůsobují individuálním možnostem a zájmům konkrétní školy.
www.ghmp.cz
http://www.ghmp.cz/umeni-interaktivne/umeni-interaktivne-pro-školy/
edukace@ghmp.cz
přímý kontakt na pí Mgr. Lucii Haškovcovou, vedoucí oddělení edukace :
lucie.haskovcova@ghmp.cz , tel. 606 612 987

Důležitá ZPRÁVA , zejména pro účastníky společné sobotní návštěvy v Tančícím domě:
Do seznamu spolupracujících galerií přidáváme GOAP !
Díky vstřícnosti p. ředitele GALERIE GOAP, Staroměstské nám. 15, Praha 1, budou mít od tohoto týdne členové AVP slevu na každou jejich výstavu – z původních 170,- Kč na 90,- Kč !
Trvalé výstavy : Mucha, Dalí a Warhol ( 30. výročí úmrtí, od února nově rozšířená).
Děkujeme !

AKTUÁLNÍ INFORMACE – SRDEČNĚ ZVEME
Vynikající retrospektivní výstava k 80. výročí narození významného českého architekta, designéra a vizionáře JANA KAPLICKÉHO v Tančícím domě , kterou realizovala arch. Eva Jiřičná, končí 12.3.2017 !
Členům AVP nabízíme SPOLEČNOU NÁVŠTĚVU VÝSTAVY v SOBOTU 11.2017 ve 14.00 hod.
Vstupné členům asociace hradí AVP (běžné je 190,- Kč.).
Své přihlášky zasílejte do 8.3. 2017 na info@avepe.cz. Počet účastníků omezen.
Těšíme se na shledání. Výbor AVP

POZVÁNKA
NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Fakultou umění a designu UJEP a Národním ústavem pro vzdělávání zve výtvarné pedagogy všech typů školních a mimoškolních zařízení na unikátní třídenní mezioborový seminář spojený s inspirativními workshopy :
SVĚTLO – OBRAZ – ZVUK,
19. – 21. květen 2017, Ústí nad Labem.
19.5. workshopy : doc. Mgr.A.Pavel Mrkus – Interakce zvuk obraz , MgA.Richard Loskot – Světlo, BcA.Magdalena Gurská- Animace, grafika, MgA. František Pecháček – Videomapping, Vlas Presnetsov – Zvuk, MgA.Tomáš Lumpe – Fotografie, digitální fotografie
20.5. Autorská animovaná tvorba s profesorem Jiřím Bartou, Dokumentární film s profesorem Rudolfem Adlerem, Škola vidění – škola fotografie s Ivanem Látalem a Příprava 16. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže
21.5. Fenomén doby „Youtubering“ s Tomášem Dejlem
Závazné přihlášky do 14.dubna 2017
randakova @nipos-mk.cz, mob. 778 702 496

INFORMACE
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Zajímavé akce pro pedagogy výtvarné výchovy
1. SLOVINSKO
Základní škola VIČ v Lublani pořádá MEZINÁRODNÍ VÝSTAVU PRACÍ ŽÁKŮ základních škol 2017
Přihlášku spolu s uměleckým dílem zašlete do 5.4.2017 na adresu
OS VIC , ABRAMOVA 26, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
http://www2.ames.si/-oslivic 3s
os.vic@quest.arnes.si
2.FINSKO
organizátoři zvou na
16. ročník MEZINÁRODNÍ UMĚLECKÉ VÝSTAVY ve Finsku,
téma „SPOLEČNĚ “ , soutěž pro všechny typy škol
Práce mají být v místě konání do 31.5.2017
http:artcentre.fi/16th international exhibition

V případě zájmu o bližší informace se obraťte na info@avepe.cz

Aktuality

Únor 2017

VÍDEŇ NABÍZÍ:
Od 15.3. 2017 do 29.11.2017 rakouští historikové připravili k 300. výročí narození rakouské vévodkyně a české a uherské královny Marie Terezie 4 velkolepé výstavy.
/viz Kulturní nabídky/

POZVÁNKA
JAN ŠIBÍK – DESET LET
Výstava fotografií význačného a úspěšného českého reportážního fotografa,
Praha, Staroměstská radnice, od 3.2. do 13.3.2017

INFORMACE
V kině Lucerna v Praze probíhá unikátní cyklus Světového malířství na plátnech kin – nejzajímavější výstavy sezóny z nejprestižnějších světových galerií v režii Phila Grabského
Program : 26.2 2017 – Já, Claude Monet, 26.3. Renoir, 16.4. Malby moderních zahrad, 14.5. Americký impresionismus, 4.6. Michelangelo

Aktuality

Leden 2017

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
Všem našim členům a příznivcům přejeme šťastný nový rok, hodně osobních a pracovních úspěchů.
Těšíme se na další spolupráci a děkujeme za důvěru i za
Vaše kladné hodnocení litomyšlského semináře.
Výbor AVP

POZVÁNKA NA DALŠÍ SETKÁNÍ V Obecním domě v Praze
Do konce výstavy nabízíme ještě 2 termíny možnosti setkání s Jiřím ANDERLEM :
7.1. 2017 ve 14.00 hod. a
14.1. 2017 ve 14.00 hod.- derniérové vyprávění Mistra za přítomnosti
kurátora RICHARDA DRURY.