Aktuality

Šternberk – Oči dokořán

Plánujeme víkendové setkání ve Šternberku (předběžný termín 11. – 13. května) s komentovanou prohlídkou výstavy Oči dokořán, kde se představují vítězné práce z ústředního kola soutěže výtvarných oborů ZUŠ (jde vlastně o to nejlepší, co za tři roky na zuškách vzniklo, vynikající metodický materiál). Výstava je rozsáhlá, zabírá celé patro augustiniánského kláštera ve Šternberku.

Termín přihlášek na mail info@avepe.cz je prodloužen do 20. ledna.

PROSÍM, OZVĚTE SE, KDO BYSTE MĚLI O TOTO SETKÁNÍ ZÁJEM.

Aktuality

Multimediální výstava „Bosch. Oživené vidění“ – společná prohlídka

Zveme zájemce na společnou prohlídku multimediální výstavy „Bosch. Oživené vidění“ v sobotu 14. dubna 2018 od 13.00 hodin (areál Výstaviště Praha Holešovice). Podrobnější informace o výstavě na stránce http://boschalive.com/cz/cz-main
KDO MÁTE O ÚČAST NA TÉTO AKCI ZÁJEM, PŘIHLAŠTE SE DO 20. LEDNA NA ADRESE info@avepe.cz
Přihlášky jsou závazné, vstupenky budeme kupovat hromadně v předprodeji. Po uzávěrce přihlášek obdržíte na svůj mail podrobnější informace.

Aktuality

Leden 2018

Do 10. března 2018
VIDEOGALERIE : ZDENĚK SÝKORA – ŠEST TISÍC ELEMENTŮ
Videoinstalace Františka Pecháčka
PRAHA, NOVÁ SCÉNA NÁRODNÍHO DIVADLA

Srdečně zveme na výstavu naší členky
LENKY HYPIUSOVÉ – IMAGINATIVNÍ KRAJINY
Galerie Kulturního domu města HOLIC
(od 3. do 28. února 2018)

Všem členům Asociace výtvarných pedagogů i našim příznivcům přeji šťastný a úspěšný nový rok. Alena Hůrková

Připomínám ještě informaci slíbenou na hradeckém semináři :
Od poloviny prosince 2017 je otevřena nová GALERIE ZDENĚK SKLENÁŘ v Schonkirchovském paláci v Praze 1 , v Mikulandské ulici 7.
Blahopřejeme!

Aktuality

Prosinec 2017

UPOZORNĚNÍ na AKTUÁLNÍ AKCE GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY:
7. – 10. 12. 2017 Vánoční trh ve Zvonu
9.12. ve 13.00 – 18.00 hod. Výtvarný workshop k výstavě Jaroslava Róny

Aktuality

Listopad 2017

PODĚKOVÁNÍ další spolupracující galerii – GALERII MIRO, kostel Sv. Rocha, Strahovské nádvoří 1, Praha 1 – Hradčany !
Děkujeme zejména panu řediteli PhDr. Miro SMOLÁKOVI za vstřícné jednání a uznání naší práce.
Členové AVP budou mít do nádherné GALERIE MIRO 50% slevu na vstupném.
Při jednání u pokladny se odvolávejte na moje jméno.
Doporučujeme výstavu prací Miloslava Troupa (1917 – 1993), která začíná 9.11. a končí 31.12.2017.
Děkujeme také za váš veliký zájem o komentovanou prohlídku obrazů českého impresionismu v Jízdárně Pražského hradu.
Těšíme se na vás. Alena Hůrková

INFORMACE a POZVÁNKA od PaedDr. Markéty Pastorové, garantky oblasti umění a kultura a průřezových témat ( 274 022 608) :
V rámci 20. výročí podpisu Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji se v prostorách Goethe-Institutu v Praze ve dnech 22. – 23. listopadu 2017 uskuteční
Česko-německá konference ROSTEME S KULTUROU.
Konference na téma Umělecké vzdělávání a společnost je určena pro učitele uměleckých oborů ZŠ a ZUŠ, středních uměleckých škol, pedagogy a umělecké vedoucí dětských a mladých uměleckých souborů, umělce, představitele veřejné správy z obou republik a je plně tlumočena. Konferenčními jazyky jsou čeština a němčina.
Program, registraci a veškeré další informace naleznete na webu konference www.umeleckevzdelavani.cz.

POZVÁNKA
Italského kulturního institutu na prezentaci knihy Marie Kronbergerové :
“ Don Giovanni na Ovocném trhu aneb italské árie ústy pražských pěvců“
( 6.11.2017 v 17.00 hodin, Barokní kaple, Vlašská 34, Praha 1)

Aktuality

Říjen 2017

15. – 17. září 2017 proběhl v Hradci Králové akreditovaný seminář na téma
Inovace ve výtvarné výchově IV : Kultura ve třetím tisíciletí a její formativní vliv na osobnost jedince a klima ve společnosti
(č. akreditace : MŠMT – 1740/2016-1-13)
OHLÉDNUTÍ A HODNOCENÍ:
Seminář v Hradci Králové proběhl dle plánu – program byl splněn beze zbytku, hodnocení účastníků vesměs velice dobré. Zúčastnilo se jej celkem 44 pedagogů, z toho bylo 34 členů AVP, 10 nečlenů, lektorů celkem 12, většina z nich se po přednesení svých příspěvků účastnila dalšího programu. Servis na semináři zajišťovali 2 pedagogové a 2 studentky Gymnázia Boženy Němcové, občerstvení velice zodpovědně a na vysoké úrovni připravila externí firma. V sekci PECHA-KUCHA vystoupili se svými příspěvky z praxe 4 pedagogové, kteří přednesli celkem 6 příspěvků.
Děkujeme všem účastníkům za jejich účast – především těm, kteří reagovali na naši výzvu a zaslali nám své připomínky. Kritické připomínky se všechny daly shrnout do přání ubrat teorie a posílit zaměření semináře více do konkrétní pedagogické praxe, což při koncipování dalšího semináře rozhodně zohledníme.
Těšíme se na další setkání.
Alena Hůrková, předsedkyně AVP

POZVÁNKA
Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás tímto pozvat na společnou prohlídku výstavy
„Světlo v obraze- Český impresionismus , Inspirace blízké i vzdálené“
(520 obrazů od 78 autorů, zapůjčených z více než padesáti státních i soukromých institucí včetně NG.
AVP ZAJISTILA A ZAPLATÍ VLASTNÍHO LEKTORA, jenž nás výstavou provede.
Vzhledem k tomu, že pořadatel k této výstavě nepřipravuje komentované prohlídky ani jiný doprovodný program, jde o zcela jedinečnou nabídku.
Prohlídka se uskuteční
V SOBOTU 11.listopadu od 13.00 hodin
/sraz podle počasí ve 12.45. na schodech před Jízdárnou nebo ve vestibulu Jízdárny)
POZOR: Vzhledem k nutnosti průchodu bezpečnostními rámy počítejte s dostatečnou časovou rezervou – cca 30 minut!!!
Plné vstupné 150,- Kč, snížené 80,- Kč ( mládež od 6 do 16 let, studenti středních a vysokých škol v denním studiu do 26 let, senioři starší 65 let – průkaz nebo doklad o studiu s sebou !)
AVP hradí lektora a bude se podílet na částečné úhradě vstupného
(vstupenky koupíme hromadně, výše příspěvku bude závislá na počtu zúčastněných)
Přihlášky na tuto akci zasílejte na mail
info@avepe.cz
nejpozději do 31.10.2017.
Děkujeme.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Díky obětavým kolegyním Evě Císařové a Lence Hypiusové máme založený
FACEBOOKOVÝ PROFIL :
AVP výtvarní pedagogové sobě.
Děkujeme i vám všem, kteří přidáváte fotografie, nápady i pozvánky, už teď je jich nepřeberné množství !

INFORMACE pro členy AVP
Pokud při vaší návštěvě GALERIE DOX vzniknou problémy s 50 % slevou na vstup, legitimace je také důkazem vašeho pedagogického působení. Na slevu tedy máte nárok i z tohoto hlediska.

Aktuality

Září 2017

INFORMACE
V srpnu 2017 byla založena Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, z.s. V září se uskuteční první řádná schůze.
https://doodle.com/poll/hiqkbydfba5puxf4

Aktuality

Srpen 2017

Ústav pro studium totalitních režimů a Centrum současného umění DOX zvou na
DISKUZNÍ VEČER ARCHITEKTURA PAMĚTI ? Socialistická výstavba a současné vzpomínání,
čtvrtek 31.8.2017, 19 hod., DOX

UPOZORNĚNÍ
Pražské Museum Kampa se díky velkému zájmu rozhodlo prodloužit výstavu Adolfa Borna Jedinečný svět do 20. srpna 2017 !

Aktuality

Červenec 2017

ÍNFORMACE
Díky úsilí paní Medy Mládkové , blízké přítelkyni Jiřího Voskovce, byla 30.6.2017 slavnostně otevřena Werichova vila Na Kampě. Kromě stálé expozice o Osvobozeném divadle a jeho hlavních protagonistech nabídne i prostor pro besedy a setkávání lidí.
Od září se počítá s edukačním programem pro školy.

Aktuality

Celostátní setkání Asociace výtvarných pedagogů 15. – 17. září 2017 v Hradci Králové

Inovace ve výtvarné výchově IV: Kultura v třetím tisíciletí a její formativní vliv na osobnost jedince a klima ve společnosti

Seminář má akreditaci MŠMT: MŠMT – 1740/2016-1-13 (účastníci obdrží osvědčení)

Nad seminářem převzal záštitu pan primátor statutárního města Hradec Králové MUDr. Zdeněk FINK

Program semináře:

Pátek  15. září 2017, Gymnázium Boženy Němcové v Hradci Králové, 14.00 – 18.00

 • Mgr. Jana Adamcová (Institut pro digitální ekonomiku, Praha): Kulturní a kreativní průmysly v České republice a koncept „Kultura 3.0“ (autor konceptu prof. Pier Luigi Sacco  z Harvardské univerzity)
 • PaedDr. Markéta Pastorová, Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Praha: Metodická podpora pro výuku výtvarné výchovy – možnosti využití standardů (konkretizovaných výstupů) výtvarné výchovy ve školách, ukázky ilustrativních úloh ve třech stupních náročnosti
 • PaedDr. Jan Svoboda, ZUŠ Bechyně: Blízká setkání 3. Druhu
 • Mgr. Lucie Haškovcová, Mgr. Markéta Slachová Goldová, Mgr. Kateřina Prokopová, Edukační oddělení GHMP: Interdisciplinarita v galerijní edukaci (přesahy výtvarné výchovy do dalších oborů v rámci galerijní pedagogiky
 • Členská schůze AVP

Sobota 16. září 2017, Galerie moderního umění, Velké náměstí Hradec Králové, 9.00 – ???

 • Prohlídka budovy galerie a stálé expozice
 • Galerista Zdeněk Sklenář (významný český galerista a obchodník s uměním, výstavy realizuje ve spolupráci s předními českými i zahraničními profesionály a institucemi): Svítání Zdeňka Sklenáře, komentovaná prohlídka výstavy
 • Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D., Univerzita Hradec Králové: Zorka Ságlová – Retrospektiva, komentovaná prohlídka výstavy
 • Doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D., kat. Vv UP Olomouc, předsedkyně české sekce INSEA: Krátký happening inspirovaný Zorkou Ságlovou
 • PhDr. Vršková Olga, Ph.D., a významný hudební pedagog a dirigent Lukáš Černý (působení USA, Jordánsko), Gymnázium Nový PORG, Praha: Mezipředmětový projekt (Vv – Hv) a zahraniční zkušenosti
 • PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D., Fakulta humanitních studií UK Praha: Analýza výtvarného díla pro výtvarnou výchovu
 • PECHA-KUCHA: učitelé učitelům – projekty, náměty, metodika
 • Divadlo DRAK, jedna z nejzajímavějších loutkových scén v ČR: JAK SI HRAJÍ TATÍNKOVÉ (slavná divadelní inscenace Josefa Krofty, poté možnost prohlídky unikátního interaktivního muzea loutek Labyrint Divadla Drak, multimediální výstavy Včelí dům, návštěva divadelní klubovny)

Neděle 17. září 2017, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 9.30 – 13.00

 • Prohlídka budovy muzea, výstava Velká vizita, představení edukačních programů
 • Individuální prohlídky Hradce Králové – procházkové okruhy dle vlastní volby (1. Historie města, 2. Salón republiky)

Drobné občerstvení v průběhu semináře zajištěno

Společný oběd v sobotu v hotelu Černigov Hradec Králové  v ceně semináře

Ubytování: Domov mládeže, Vocelova ulice 1469/5, Hradec Králové,  cena 285 Kč za osobu a noc (se snídaní) si hradí každý sám při ubytování

CENA SEMINÁŘE:

1.000,– Kč (člen AVP)

1.200,– Kč (nečlen – pokud do 25.6. zaplatíte dle instrukcí na www.avepe.cz záložka Zájemci o členství, bude vám seminář účtován za sníženou cenu)

PŘIHLÁSIT se můžete na    v.zamazalova@centrum.cz  , na vaši mailovou adresu vám poté bude odeslána přihláška,  kterou vraťte vyplněnou nejpozději do 30. června 2017

Omlouváme se, vzhledem k objednaným prostorům bude počet přihlášek omezen.

Po obdržení přihlášek bude přihlášeným účastníkům rozesláno přesné znění programu a fakturační údaje.

 

Těšíme se na Vás     Výbor AVP