Zájemci o členství

Zájemci o členství – pedagogové, studenti a příznivci – se mohou hlásit na e-mailovou adresu info@avepe.cz.

Do emailu je třeba vyplnit:

  • jméno,
  • příjmení,
  • titul,
  • datum narození,
  • adresa včetně PSČ,
  • emailová adresa,
  • kontaktní telefon,
  • učím na ZŠ – SŠ – VŠ – DDM – jiné.

Členský poplatek na rok je 350 Kč.

Členové AVP platí členský příspěvek vždy k 31.1. každého roku na účet 2600598463/2010.

Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno ve formátu JANANOVAKOVA (odpovídá jménu Jana Nováková).

K emailu přiložte svoji průkazovou fotografii (příloha ve formátu jpeg). Prosíme, fotografie zasílejte pouze v průkazovém formátu.

Průkazka má platnost jeden rok, po skončení platnosti a uhrazení poplatku vám bude zaslána nová.