Vedení

  • Mgr. Alena Hůrková, předsedkyně
  • Mgr. Ivana Vykypělová, místopředsedkyně
  • Mgr. Dana Sobotková, tajemnice
  • Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D., člen výboru, odborný konzultant
  • PaedDr. Markéta Pastorová, členka výboru, odborná konzultantka
  • Mgr. Václava Zamazalová, hospodářka