Organizace AVP

  • Mgr. Alena Hůrková, předsedkyně; hurkova@avepe.cz
  • Mgr. Ivana Blažková, revizor
  • Mgr. Ivana Vykypělová, místopředsedkyně, grafička; vykypelova@avepe.cz
  • Mgr. Dana Sobotková, tajemnice, administrativa AVP; sobotkova@avepe.cz
  • Mgr. Václava Zamazalová, hospodářka; zamazalova@avepe.cz
  • PaedDr. Markéta Pastorová, odborná konzultantka – kurikulum a jeho implementace do výuky (ZŠ, G, ZUŠ)
  • Mgr. Eva Císařová, správa Facebookové stránky
  • Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D., teoretik výtvarné výchovy a výtvarného umění