Aktuality

Září 2018

OHLÉDNUTÍ ZA SEMINÁŘEM V PRAZE
Hned první den byly všechny akce poutavé! Především to byla prohlídka Domu U Kamenného zvonu, kde nám byl podán fundovaný výklad o historii této památky a o to zajímavější byla prohlídka od sklepení až po sály v dalších podlažích. V kapli na nás dýchla historie zachovalými freskami a v hlavním sále, kde jsme trávili nejvíce času, následovaly podnětné přednášky Mgr.Jany Randákové a doc.PhDr.J.Vančáta, Ph.D.
Naprosté TOP tohoto dne však byla výstava Santiaga Calatravy! Ty ukázky monumentálních projektů architektury, které jsou rozesety po celém světě, byly dechberoucí, rovněž tak modely staveb a volné plastiky, kterými byl Dům U Kamenného zvonu vyzdoben!
V sobotu byla největším lákadlem přednáška světoznámého fotografa Roberta Vana. Jeho nezaměnitelný šarm, skromnost, upřímnost a humor nás úplně uzemnily! Byl to obrovský zážitek se s ním setkat osobně, prožít s ním mnoho epizod z jeho života a odnést si jím podepsanou monografii o jeho tvorbě.
Neméně poutavá byla návštěva Galerie Zdeňka Sklenáře a jeho zanícený výklad o tvorbě našeho předního výtvarníka Karla Malicha. Považovali jsme si za čest mít možnost nahlédnout i do pracovny samotného Zdeňka Sklenáře.
Krásný den jsme zakončili v Colloredo-Mansfeldském paláci výstavou Markéty Hlinovské, která mistrným způsobem nahlíží na život zvířat a propojuje jejich zobrazení s fragmenty architektury.
V neděli jsme si připomněli atmosféru Osvobozeného divadla a vzpomínkami nahlédli do života Jana Wericha a Jiřího Voskovce. Vila je dobově zrekonstruována a výklad se dá doplnit interaktivní dílnou.
Program semináře byl ukončen v Museu Kampa, kde probíhalo několik výstav, např. Pablo Picasso, obrazy Františka Kupky a především výstava fotografií Cecila Beatona.
Přínosem semináře však byly i workshopy a podnětné nápady z práce několika výtvarných kolegů.
Jistě nemluvím jen za sebe, kdy chci velmi upřímně poděkovat za obrovskou práci s organizací takto složitých projektů! Jsou jistě náročné z hlediska energie i času, který obětujete pro tuto záslužnou práci!
Mnohokrát děkujeme!!!
S pozdravem Mgr. Jana Pospíšilová

PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘE AVP – září 2018, Praha
Srdečně děkujeme za spontánní ocenění naší práce, za nádherné květiny a povzbudivá slova uznání.
Na mimořádně úspěšném průběhu semináře však máte také veliký podíl.
Váš nakažlivý entuziazmus umocněný géniem loci architektonického skvostu Domu U Kamenného zvonu přispěl k vytvoření příjemné a přátelské atmosféry, ve které bylo radost pracovat.
Ještě jednou tedy děkujeme.
Alena, Iva a Václava
Vyřizuji i pozdrav od nezapomenutelného pana Roberta Vano.

Aktuální INFORMACE :
V Galerii Moderna na Masarykově nábřeží v Praze (proti Žofínu) se k zítřejším Mistrovým narozeninám koná do 14.10.2018 výstava Jiří Anderle: Zlatý věk. Pod stejným názvem byla vydána nová kniha, k dostání také v této galerii za cenu 239,- Kč.