Aktuality

Říjen 2017

15. – 17. září 2017 proběhl v Hradci Králové akreditovaný seminář na téma
Inovace ve výtvarné výchově IV : Kultura ve třetím tisíciletí a její formativní vliv na osobnost jedince a klima ve společnosti
(č. akreditace : MŠMT – 1740/2016-1-13)
OHLÉDNUTÍ A HODNOCENÍ:
Seminář v Hradci Králové proběhl dle plánu – program byl splněn beze zbytku, hodnocení účastníků vesměs velice dobré. Zúčastnilo se jej celkem 44 pedagogů, z toho bylo 34 členů AVP, 10 nečlenů, lektorů celkem 12, většina z nich se po přednesení svých příspěvků účastnila dalšího programu. Servis na semináři zajišťovali 2 pedagogové a 2 studentky Gymnázia Boženy Němcové, občerstvení velice zodpovědně a na vysoké úrovni připravila externí firma. V sekci PECHA-KUCHA vystoupili se svými příspěvky z praxe 4 pedagogové, kteří přednesli celkem 6 příspěvků.
Děkujeme všem účastníkům za jejich účast – především těm, kteří reagovali na naši výzvu a zaslali nám své připomínky. Kritické připomínky se všechny daly shrnout do přání ubrat teorie a posílit zaměření semináře více do konkrétní pedagogické praxe, což při koncipování dalšího semináře rozhodně zohledníme.
Těšíme se na další setkání.
Alena Hůrková, předsedkyně AVP

POZVÁNKA
Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás tímto pozvat na společnou prohlídku výstavy
„Světlo v obraze- Český impresionismus , Inspirace blízké i vzdálené“
(520 obrazů od 78 autorů, zapůjčených z více než padesáti státních i soukromých institucí včetně NG.
AVP ZAJISTILA A ZAPLATÍ VLASTNÍHO LEKTORA, jenž nás výstavou provede.
Vzhledem k tomu, že pořadatel k této výstavě nepřipravuje komentované prohlídky ani jiný doprovodný program, jde o zcela jedinečnou nabídku.
Prohlídka se uskuteční
V SOBOTU 11.listopadu od 13.00 hodin
/sraz podle počasí ve 12.45. na schodech před Jízdárnou nebo ve vestibulu Jízdárny)
POZOR: Vzhledem k nutnosti průchodu bezpečnostními rámy počítejte s dostatečnou časovou rezervou – cca 30 minut!!!
Plné vstupné 150,- Kč, snížené 80,- Kč ( mládež od 6 do 16 let, studenti středních a vysokých škol v denním studiu do 26 let, senioři starší 65 let – průkaz nebo doklad o studiu s sebou !)
AVP hradí lektora a bude se podílet na částečné úhradě vstupného
(vstupenky koupíme hromadně, výše příspěvku bude závislá na počtu zúčastněných)
Přihlášky na tuto akci zasílejte na mail
info@avepe.cz
nejpozději do 31.10.2017.
Děkujeme.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Díky obětavým kolegyním Evě Císařové a Lence Hypiusové máme založený
FACEBOOKOVÝ PROFIL :
AVP výtvarní pedagogové sobě.
Děkujeme i vám všem, kteří přidáváte fotografie, nápady i pozvánky, už teď je jich nepřeberné množství !

INFORMACE pro členy AVP
Pokud při vaší návštěvě GALERIE DOX vzniknou problémy s 50 % slevou na vstup, legitimace je také důkazem vašeho pedagogického působení. Na slevu tedy máte nárok i z tohoto hlediska.