Aktuality

Červenec 2017

ÍNFORMACE
Díky úsilí paní Medy Mládkové , blízké přítelkyni Jiřího Voskovce, byla 30.6.2017 slavnostně otevřena Werichova vila Na Kampě. Kromě stálé expozice o Osvobozeném divadle a jeho hlavních protagonistech nabídne i prostor pro besedy a setkávání lidí.
Od září se počítá s edukačním programem pro školy.