Aktuality

Celostátní setkání Asociace výtvarných pedagogů 15. – 17. září 2017 v Hradci Králové

Inovace ve výtvarné výchově IV: Kultura v třetím tisíciletí a její formativní vliv na osobnost jedince a klima ve společnosti

Seminář má akreditaci MŠMT: MŠMT – 1740/2016-1-13 (účastníci obdrží osvědčení)

Nad seminářem převzal záštitu pan primátor statutárního města Hradec Králové MUDr. Zdeněk FINK

Program semináře:

Pátek  15. září 2017, Gymnázium Boženy Němcové v Hradci Králové, 14.00 – 18.00

 • Mgr. Jana Adamcová (Institut pro digitální ekonomiku, Praha): Kulturní a kreativní průmysly v České republice a koncept „Kultura 3.0“ (autor konceptu prof. Pier Luigi Sacco  z Harvardské univerzity)
 • PaedDr. Markéta Pastorová, Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Praha: Metodická podpora pro výuku výtvarné výchovy – možnosti využití standardů (konkretizovaných výstupů) výtvarné výchovy ve školách, ukázky ilustrativních úloh ve třech stupních náročnosti
 • PaedDr. Jan Svoboda, ZUŠ Bechyně: Blízká setkání 3. Druhu
 • Mgr. Lucie Haškovcová, Mgr. Markéta Slachová Goldová, Mgr. Kateřina Prokopová, Edukační oddělení GHMP: Interdisciplinarita v galerijní edukaci (přesahy výtvarné výchovy do dalších oborů v rámci galerijní pedagogiky
 • Členská schůze AVP

Sobota 16. září 2017, Galerie moderního umění, Velké náměstí Hradec Králové, 9.00 – ???

 • Prohlídka budovy galerie a stálé expozice
 • Galerista Zdeněk Sklenář (významný český galerista a obchodník s uměním, výstavy realizuje ve spolupráci s předními českými i zahraničními profesionály a institucemi): Svítání Zdeňka Sklenáře, komentovaná prohlídka výstavy
 • Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D., Univerzita Hradec Králové: Zorka Ságlová – Retrospektiva, komentovaná prohlídka výstavy
 • Doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D., kat. Vv UP Olomouc, předsedkyně české sekce INSEA: Krátký happening inspirovaný Zorkou Ságlovou
 • PhDr. Vršková Olga, Ph.D., a významný hudební pedagog a dirigent Lukáš Černý (působení USA, Jordánsko), Gymnázium Nový PORG, Praha: Mezipředmětový projekt (Vv – Hv) a zahraniční zkušenosti
 • PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D., Fakulta humanitních studií UK Praha: Analýza výtvarného díla pro výtvarnou výchovu
 • PECHA-KUCHA: učitelé učitelům – projekty, náměty, metodika
 • Divadlo DRAK, jedna z nejzajímavějších loutkových scén v ČR: JAK SI HRAJÍ TATÍNKOVÉ (slavná divadelní inscenace Josefa Krofty, poté možnost prohlídky unikátního interaktivního muzea loutek Labyrint Divadla Drak, multimediální výstavy Včelí dům, návštěva divadelní klubovny)

Neděle 17. září 2017, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 9.30 – 13.00

 • Prohlídka budovy muzea, výstava Velká vizita, představení edukačních programů
 • Individuální prohlídky Hradce Králové – procházkové okruhy dle vlastní volby (1. Historie města, 2. Salón republiky)

Drobné občerstvení v průběhu semináře zajištěno

Společný oběd v sobotu v hotelu Černigov Hradec Králové  v ceně semináře

Ubytování: Domov mládeže, Vocelova ulice 1469/5, Hradec Králové,  cena 285 Kč za osobu a noc (se snídaní) si hradí každý sám při ubytování

CENA SEMINÁŘE:

1.000,– Kč (člen AVP)

1.200,– Kč (nečlen – pokud do 25.6. zaplatíte dle instrukcí na www.avepe.cz záložka Zájemci o členství, bude vám seminář účtován za sníženou cenu)

PŘIHLÁSIT se můžete na    v.zamazalova@centrum.cz  , na vaši mailovou adresu vám poté bude odeslána přihláška,  kterou vraťte vyplněnou nejpozději do 30. června 2017

Omlouváme se, vzhledem k objednaným prostorům bude počet přihlášek omezen.

Po obdržení přihlášek bude přihlášeným účastníkům rozesláno přesné znění programu a fakturační údaje.

 

Těšíme se na Vás     Výbor AVP

 

 

Aktuality

Červen 2017

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE v Jablonci nad Nisou zve na unikátní projekt
Mezinárodní TRIENALE SKLA A BIŽUTERIE Jablonec 2017
TRENDY. DESIGN. PRODUKCE
(od 24.6. do 31.8.2017 )
www.msb-jablonec.cz

Kulturní léto GASK zve do Kutné Hory na
koncerty, hudební představení, program pro děti
Malá i Velká scéna
www.gask.cz
/vstupenky na www.ticketportal.cz /

POZVÁNKA
na výstavu unikátních obrazů :
Galerie Zdeněk Sklenář,Mariánská 1097, Litomyšl
POKLADY JANA ZRZAVÉHO
11.6.- 9.7.2017
otevřeno denně od 11 do 19 hodin

SETKÁNÍ NA VÝSTAVĚ v PRAZE
V sobotu 27.května 2017 se zájemci z řad členů AVP sešli v Domě U Kamenného zvonu, kde měli možnost prohlédnout si působivé sklepní prostory, poté absolvovali komentovanou prohlídku výstavy EDUARD STEINBERG: FROM MOSCOW TO PARIS, nahlédli do právě probíhajícího workshopu pro rodiny s dětmi, který byl inspirován výše zmíněnou výstavou, a na závěr byli seznámeni s edukačním programem galerie. Děkujeme paní ředitelce PhDr. Magdaleně Juříkové za umožnění tohoto setkání a děkujeme lektorskému týmu v čele s Lucií Haškovcovou za úžasnou péči, se kterou se nám po dobu návštěvy věnovaly.

V nedaleké Gallery of Art Prague (GOAP) jsme mohli díky jednání předsedkyně p. Aleny Hůrkové s p. Ladislavem Dernerem na závěr za snížené vstupné navštívit expozici Andy Warhol – l´m OK v nově zrekonstruovaných podkrovních prostorách paláce. Viděli jsme unikátní soubor děl této americké pop-artové ikony, prohlédli si dokumenty týkající se jeho slovenských kořenů, viděli jsme i repliku Factory, kde má návštěvník možnost vyzkoušet si sítotisk warholovských motivů. Členům asociace bylo vstupné na výstavu hrazeno z prostředků AVP.

Celá akce proběhla v rámci Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby (TUVAT).
Václava Zamazalová