Aktuality

Březen 2017

PŘÍJEMNÁ ZPRÁVA PRO ČLENY AVP!
Díky mimořádné vstřícnosti Galerie Hlavního města Prahy, především pí Mgr. LUCII HAŠKOVCOVÉ, vedoucí oddělení edukace, mají od tohoto týdne členové AVP proti legitimaci možnost platit do všech 7 objektů VSTUPNÉ POUZE 5,- Kč !!!
(Zámek Trója, Dům Frant. Bílka v Chýnově, Bílkova vila, Dům U Kamenného
zvonu, Městská knihovna – 2.patro, Colloredo-Mansfeldský palác a Dům fotografie)
DĚKUJEME !

VYUŽIJTE ZAJÍMAVOU NABÍDKU, DOPORUČUJEME :
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY nabízí řadu vynikajících akcí pro školy, interaktivní prohlídky výstav, workshopy, doprovodné programy atd.
Termín, čas, délku trvání a téma vždy přizpůsobují individuálním možnostem a zájmům konkrétní školy.
www.ghmp.cz
http://www.ghmp.cz/umeni-interaktivne/umeni-interaktivne-pro-školy/
edukace@ghmp.cz
přímý kontakt na pí Mgr. Lucii Haškovcovou, vedoucí oddělení edukace :
lucie.haskovcova@ghmp.cz , tel. 606 612 987

Důležitá ZPRÁVA , zejména pro účastníky společné sobotní návštěvy v Tančícím domě:
Do seznamu spolupracujících galerií přidáváme GOAP !
Díky vstřícnosti p. ředitele GALERIE GOAP, Staroměstské nám. 15, Praha 1, budou mít od tohoto týdne členové AVP slevu na každou jejich výstavu – z původních 170,- Kč na 90,- Kč !
Trvalé výstavy : Mucha, Dalí a Warhol ( 30. výročí úmrtí, od února nově rozšířená).
Děkujeme !

AKTUÁLNÍ INFORMACE – SRDEČNĚ ZVEME
Vynikající retrospektivní výstava k 80. výročí narození významného českého architekta, designéra a vizionáře JANA KAPLICKÉHO v Tančícím domě , kterou realizovala arch. Eva Jiřičná, končí 12.3.2017 !
Členům AVP nabízíme SPOLEČNOU NÁVŠTĚVU VÝSTAVY v SOBOTU 11.2017 ve 14.00 hod.
Vstupné členům asociace hradí AVP (běžné je 190,- Kč.).
Své přihlášky zasílejte do 8.3. 2017 na info@avepe.cz. Počet účastníků omezen.
Těšíme se na shledání. Výbor AVP

POZVÁNKA
NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Fakultou umění a designu UJEP a Národním ústavem pro vzdělávání zve výtvarné pedagogy všech typů školních a mimoškolních zařízení na unikátní třídenní mezioborový seminář spojený s inspirativními workshopy :
SVĚTLO – OBRAZ – ZVUK,
19. – 21. květen 2017, Ústí nad Labem.
19.5. workshopy : doc. Mgr.A.Pavel Mrkus – Interakce zvuk obraz , MgA.Richard Loskot – Světlo, BcA.Magdalena Gurská- Animace, grafika, MgA. František Pecháček – Videomapping, Vlas Presnetsov – Zvuk, MgA.Tomáš Lumpe – Fotografie, digitální fotografie
20.5. Autorská animovaná tvorba s profesorem Jiřím Bartou, Dokumentární film s profesorem Rudolfem Adlerem, Škola vidění – škola fotografie s Ivanem Látalem a Příprava 16. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže
21.5. Fenomén doby „Youtubering“ s Tomášem Dejlem
Závazné přihlášky do 14.dubna 2017
randakova @nipos-mk.cz, mob. 778 702 496

INFORMACE
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Zajímavé akce pro pedagogy výtvarné výchovy
1. SLOVINSKO
Základní škola VIČ v Lublani pořádá MEZINÁRODNÍ VÝSTAVU PRACÍ ŽÁKŮ základních škol 2017
Přihlášku spolu s uměleckým dílem zašlete do 5.4.2017 na adresu
OS VIC , ABRAMOVA 26, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
http://www2.ames.si/-oslivic 3s
os.vic@quest.arnes.si
2.FINSKO
organizátoři zvou na
16. ročník MEZINÁRODNÍ UMĚLECKÉ VÝSTAVY ve Finsku,
téma „SPOLEČNĚ “ , soutěž pro všechny typy škol
Práce mají být v místě konání do 31.5.2017
http:artcentre.fi/16th international exhibition

V případě zájmu o bližší informace se obraťte na info@avepe.cz