Aktuality

Listopad 2016

NEZAPOMEŇTE :
Nabízíme dva termíny pro další možné setkání s vynikající osobností – Mistrem Jiřím ANDERLEM !
Obecní dům, 10.12. 2016 a 7.1.2017 , vždy ve 14.00 !
Naše první beseda s autorem vynikající výstavy byla pro všechny zúčastněné skutečně nezapomenutelným zážitkem.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – FAKULTA RESTAUROVÁNÍ UPA v LITOMYŠLI :
13.ledna 2017 , od 10.00 do 15.00 hod. – Akademičtí pracovníci ateliérů budou k dispozici ke konzultacím nad domácími pracemi.

 

PŘIPOMÍNKA – PRO  PŘIHLÁŠENÉ  ČLENY na pražskou akci  asociace:

SOBOTA  12.11.2016, 10.45 hod. NG, Palác Kinských , společná návštěva výstavy MALÍŘŮV ZTRACENÝ RÁJ, s komentářem kurátorky Mgr. Kristýny Brožové , od 14.00 hod. prohlídka  výstavy JIŘÍ  ANDERLE : PANOPTIKUM, Obecní dům. Od 14.45 hod.  setkání s Mistrem … Těšíme se na vás . Výbor AVP

 

INFORMACE

FAKULTA RESTAUROVÁNÍ UPA  v  Litomyšli spolupořadatelem výstavy  GASK v Kutné Hoře

RESTAUROVANÁ DÍLA NA PAPÍRU ze  sbírek  GASK  – Nejnovější práce jednoho ze čtyř ateliéru Fakulty restaurování (od 25.11. do 29.11.2016)