Aktuality

Říjen 2016

UPOZORNĚNÍ
Na státní svátek 28.10.2016 vstup do všech šesti stálých expozic NG zcela zdarma !

 

OHLÉDNUTÍ  ZA  LITOMYŠLSKÝM CELOSTÁTNÍM SETKÁNÍM VÝTVARNÝCH PEDAGOGŮ

V prosluněné Litomyšli byl ve dnech 30.září až 2. října 2016 uspořádán Asociací výtvarných pedagogů ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání v Praze seminář, na kterém se sešlo více jak šedesát výtvarných pedagogů. Zájem o setkání byl enormní – později přihlášené jsme museli bohužel z kapacitních důvodů odmítnout a tímto se jim omlouváme.  Záštitu nad akcí převzal starosta města Litomyšl pan Radomil Kašpar, kterému tímto děkujeme. Stejné díky patří i škole, která na sebe vzala břímě pořadatelské – tedy Vyšší odborné škole pedagogické a Střední pedagogické škole v Litomyšli, zejména Mgr. Jitce Klofandové a Mgr. Šárce Večeřové, které spolu s hosteskami z řad studentek o všechny  účastníky pečovaly.

Po zahajovacím proslovu pana starosty R. Kašpara a přivítání ředitelem školy panem Mgr. Stanislavem Leníčkem byl odstartován první blok programu s hostem skutečně milým – procházku na zámecké návrší vedl a architekturu vysvětloval a přibližoval jeden z nejúspěšnějších a nejrespektovanějších českých architektů – Ing. arch. Josef Pleskot, který byl v r. 2009 zvolen  v odborné anketě časopisu Reflex Nejvýznamnější osobností české architektury dvacetiletí  1990-2009. Pan Pleskot  je současně nositelem velké řady dalších ocenění (Architekt roku 2014, hlavní cena Grand prix Obce architektů 1995 a 2008, finalista ceny Miese van der Rohe 2003, hlavní cena Brick Award 2004, zlatý certifikát LEED,…). Zasvěceně přiblížil ideje tvorby stavitelů od doby gotické přes renesanci až k baroku.

Následovalo setkání se zajímavou osobností současné české výtvarné scény Veronikou Šrek Bromovou, vysokoškolskou pedagožkou, umělkyní, fotografkou a performerkou. V interaktivní besedě  nazvané  ,,Učíme se příběhy“ nám přiblížila svou nejnovější tvorbu včetně projektu s arteterapeutickými přesahy.

Další milý host, doc.PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. z Fakulty  humanitních studií UK v Praze, který vystupuje na našich seminářích tradičně, se ve svém zamyšlení ,,K čemu je výtvarná výchova?“ pokusil analyzovat aktuální stav výtvarné výchovy, současně navrhl možnosti, jak může tento obor přispět k všeobecnému vzdělávání.

V sobotu jsme se sešli na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice a prohlédli si v doprovodu pana děkana Ing. Karola Bayera a proděkana Mgr.Radomíra Slovika její ateliéry. Seznámili jsme se s historií i současností školy, s náplní studia i s uplatněním absolventů. Oba pánové velice ochotně odpovídali na dotazy učitelů, na závěr zájemcům  poskytli publikace, které škola  vydala.

Další protagonista avizovaný v programu semináře nás velice mile překvapil, popravdě jsme měli trochu obavy, zda se stihne dostavit  –  ještě předchozí den totiž dlel  v Číně. Na naše setkání však skutečně dorazil a věnoval se nám s obrovským nasazením a entuziasmem. Galerista pan Zdeněk Sklenář nám ve své galerii dopodrobna představil vystavené obrazy svého slavného strýce, jehož jméno nosí. Galerista při výbuchu plynu v Divadelní ulici v Praze v roce 2013 přišel nejen o galerii, ale i o množství výtvarných děl v depozitáři galerie – při osobním setkání bylo jistě každému jasné, že tohoto člověka hned tak něco neskosí, jeho zápal, nadšení a energie nám všem brala dech. Rozsah jeho aktivit je skutečně široký  –  jako galerista spolupracuje s nejvýznamnějšími světovými institucemi, mezi nimiž je především nutno uvést významné instituce v Číně – CAFA Art Museum a Today Art Museum v Pekingu nebo MOCA v Chengdu.

Po společném obědě začala v aule pedagogické školy praktická část semináře.

Mgr. Mirka Brázdová  (výtvarná pedagožka ZUŠ Brno, metodička výtvarných oborů ZUŠ ČR, lektorka výtvarných dílen a kurzů tvořivého myšlení pro děti, dospělé a pro pedagogy VV) představila svůj výtvarně-pedagogický model výuky výtvarné výchovy ,,Škola tvořivého myšlení“, kdy se pedagog při výuce inspiruje tvůrčími postupy používanými v současném vizuálním umění, metodu hry a experimentu.

Doc.Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. z katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je předsedkyní České sekce INSEA – a tuto organizaci přítomným pedagogům také krátce představila. V jejím workshopu s názvem  ,,Mystikové a vizionáři Josefa Váchala“ se  účastníci mimo jiné pokusili o kritickou interpretaci zvoleného obrazu, na závěr každý vytvořil stylizovaný portrét významné osobnosti, kterou vnímá jako prorockou a vizionářskou.

Nedílnou součástí setkání výtvarných pedagogů je populární forma seznámení se zajímavými  projekty, které si kolegové navzájem představí formou PECHA – KUCHA  — tedy vytvoří prezentaci, v níž představí svou práci dvaceti obrázky, na okomentování každého z nich mají časový limit  dvacet  sekund — stručné, rychlé, výstižné.  Tentokrát nám představily svou práci  Iva Vykypělová   (ZUŠ Liberec a ZUŠ Frýdlant), Eva Jebavá  (ZUŠ Pardubice Polabiny ) a Václava Zamazalová  (ZUŠ Dačice).

Tím skončil druhý den setkání, večer ještě mohli zájemci shlédnout světelnou show v zahradě zámku.

Poslední den byl zahájen prohlídkou výstavy Moderní architektura v Litomyšli Archimyšl v Regionálním muzeu, zájemci také shlédli výstavu Jiřího Sozanského  ,,Rok zlomu“. Zbytek dne patřil volné prohlídce města a jeho zajímavostí.

Na závěr je třeba znovu poděkovat všem, kteří mnoho měsíců pracovali na tom, aby byl tento náročný program realizován  — organizátorům, milým hostům i výše jmenovaným institucím.  Největší  dík  patří Mgr. Aleně  Hůrkové,  předsedkyni  Asociace  výtvarných pedagogů, která byla hnacím motorem  štábu  spolupracovníků a bez jejíhož  obrovského nasazení, neúnavné činorodosti a  osobních kontaktů by setkání v Litomyšli nebylo tím, čím bylo  —  setkáním plným  inspirace.

říjen  2016,  Mgr. Václava  Zamazalová, ZUŠ  Dačice

 

 

LITOMYŠL  – CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ

INOVACE VE VÝTVARNÉ  VÝCHOVĚ   III  , seminář s akreditací  MŠMT, ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání v Praze

30. září  – 2. října  2016 , Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola , Komenského náměstí 22,  Litomyšl

dscn2758 dscn2761 dscn2764 dscn2777 dscn2780 dscn2791 dscn2800 dscn2816 dscn2819 dscn2825b dscn2826 dscn2831 dscn2863  dscn2866 dscn2887 dscn2894 dscn2902 dscn2903 dscn2907 dscn2916 dscn2918b dscn2924b dscn2929b dscn2942 dscn2945 dscn2955 dscn2958 dscn2960