Aktuality

Duben 2016

AKTUÁLNĚ:
Navázána nová spolupráce :
SVU MÁNES, GALERIE DIAMANT, Spálená ulice 4, Praha 1
( Autoři mimořádné výstavy Má vlast v Jízdárně Pražského hradu !)
Vstupné pro členy AVP je 30,- Kč a ještě dárek , jaký jsme ještě nikde nezískali :
TOTÉŽ PLATÍ I PRO Vaše HOSTY, kteří přijdou s Vámi !
Nezapomeňte a určitě se vydejte podívat na výstavu FR. KAVÁNA (do 24.5.2016), zároveň prosím jménem AVP poděkujte za spolupráci.

BLAHOPŘEJEME
Mistru OLBRAMU ZOUBKOVI k 90. narozeninám !
Výstava na jeho počest se koná v GALERII LITOMYŠL ( DŮM U RYTÍŘŮ, do 29.4.2016)

POZVÁNKA na 2 zajímavé putovní výstavy Českého centra v Praze:
Císař na čtyřech trůnech /Životní pouť Karla IV. ve 14 zastaveních /do 30.4.2016)
Václav Havel / Politika a svědomí (do 7.5.2016)

DŮLEŽITÉ ODKAZY :

Informace o Standardech pro základní vzdělávání ( a tedy i pro Výtvarnou výchovu!) jsou dostupné z WWW NÚV :
http:/www.nuv.cz/t/zarazeni-standardu-do-rvp-zv
a z WWW Metodického portálu:
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=9832

Aktuální témata (nejen) k reformě v ZUŠ :
http:/diskuze.rvp.cz/viewforum.php?
f=749&sid=239d8eba0f5fe7e70df5O3f4dd4cd0be
Všichni jsou do diskuze zváni! Možné je se zapojit i vznesením doplňujícího dotazu, poznámky, reakce, návrhu dalšího okruhu témat apod.

Výzva ke spolupráci – hledáme autory článků. Více informací je dostupné z WWW:
http://digifolio.rvp.cz/view.php?id=11201
Zejména upozorňujeme na téma Realizace ŠVP na ZUŠ :
http:/digifolio.rvp.cz/view/artefact.php?
artefact=72097&view=11201&block=61904

Týden uměleckého vzdělávání – neváhejte se zapojit a propagovat svoji činnost !
Informace dostupné z WWW:
http://www.nipos-mk.cz/
http://www.nuv.cz/informace/tuvat?highlightWords=t%C3%BDden+um%C4%9Bleck%C
A9ho+vzd%C4%9BI%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD

Sborník z konference participace dětí a mládeže na umění a kultuře prostřednictvím zážitku :
http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2015/12/Sborník-příspěvků-z-konference-Kutná-Hora-2015-web.pdf

Doporučujeme k pozornosti web filmvychova.cz:

Česky


Články – rozhovory http://filmvychova.cz/cz/archiv-prispevku/?i=216-rozhovor-s-terezou-dvorakovou
Objasnění vzniku koncepce Filmové/audiovizuální výchovy (F/AV)

Archiv příspěvků


Web filmvvychova.cz je propojen Digifoliem F/AV na RVP cz:
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=3761

MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ EVROPSKÉ KOŘENY MUZEJNÍ EDUKACE Plzeň 2016
Plzeň 26. – 27. 4. 2016
Projekt je určen pracovníkům muzeí a galerií ČR a dalším odborným institucím zabývajícím se neformálním mimoškolním vzděláváním, pedagogům základních a středních škol a zájemcům z řad vysokoškolských studentů.
Jednacím jazykem bude čeština a angličtina, příspěvky budou tlumočeny.
Tématem semináře budou hlavní trendy v české a zahraniční muzejní pedagogice, možnosti spolupráce českých muzeí a galerií se zahraničními institucemi a představení nejnovějších projektů v oblasti mimoškolní edukace.
Závěr setkání bude věnován návštěvě stálých expozic ZČM a prohlídce kulturní instituce DEPOS2015, ve které probíhá výstava TRIK digitální hřiště.
Vaši účast potvrďte do 18.4.2016 – v mailu uveďte jméno, instituci a telefonické spojení. Přihlášky zasílejte na e-mail:
dbrejchova@zcm.cz
Cena semináře: 350,-/ 1 den, 500,- Kč/ 2dny (včetně společenského večera)

INFORMACE
Výstavu PaedDr. Jana Svobody, dlouholetého předsedy a zakládajícího člena AVP,
MALBY – SVĚTLO, PROSTOR, ČAS
máte možnost navštívit do 1.5. 2016 ve Špálově galerii na Národní třídě v Praze.

PŘIPRAVUJE SE :
Bavorsko-česká zemská výstava k 700. výročí narození:
CÍSAŘ KAREL IV. 1316 – 2016
Výstavní prostor Národní galerie ve Valdštejnském paláci
(od 15.5. do 25.9.2016)