Aktuality

Říjen 2015

POZVÁNKA na
KOFERENCI a OBNOVENÍ ČESKÉ SEKCE INSEA :
SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY VÝTVARNÉ VÝCHOVY – REFLEXE KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ PRO VŠEOBECNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
1.- 2. prosinec 2015, Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci , Univerzitní 3 -5
blíže na :
http://www.conbri.com/event/konference-české-sekce-insea