Aktuality

Květen

BLAHOPŘEJEME
GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE se umístila na 1. místě v národní soutěži muzeí
“ GLORIA MUSAEALIS 2014 “ v kategorii Muzejní výstava roku. Jedná se již o XIII. ročník soutěže, jejímiž vyhlašovateli jsou Ministerstvo kultury ČR a Asociace muzeí a galerií ČR.
Nominovaným projektem byla výstava STAVY MYSLI – ZA OBRAZEM.

INFORMACE
ANIFILM – Mezinárodní festival animovaných filmů se koná od. 5. do 10.5. 2015 v Třeboni.
Členem hlavní poroty festivalu je francouzský režisér BASTIEN DUBOIS . / V roce 2011 za film Madagaskar, cestovní deník nominován na Oscara/

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ AVP
INOVACE METOD VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ II
se koná od 22.5. do 24.5. 2015 v Oblastní galerii Liberec
Ubytování v hotelu Na Jezírku

PROGRAM :
Pátek 22.5. 2015
13:00
sraz před ZOO
13:20. – 15:00
Co nám může malba primátů říci o výtvarném umění?
Animal art a výtvarné umění
doc.PhDr. Jaroslav Vančát, PhD. a Mgr. Dana Sobotková – ZOO Liberec, výbor AVP
15:30 – 16:30
Komentovaná prohlídka Lázní
16:50 – 17:50
Slow art
MgA.Adéla Pomóthy, galerijní pedagog OG Liberec
18:00 – 18:30
Loutková opera Karmen

Sobota 23.5.2015
8:50 – 10:00
Komentovaná procházka po Liberci
Mgr. Zuzana Pechová, PhD. – Technická univerzita v Liberci
10:15 – 11:15
Lázně
Architektura ve škole
Mgr. Zuzana Pechová, PhD.
11:30 – 12:30
Mezi architekturou a sochou
PhDr. Ivona Raimanová – výtvarná historička a kurátorka výstav, autorka katalogů a knih o umění
12:30 – 13:30
Oběd – Lidová restaurace Kotelna
Lázně
13:30 – 14:30
Zamyšlení nad kvalitou úloh ve výtvarné výchově, aneb: „CO si moji žáci odnesli z výuky?“
doc.PaedDr. Jan Slavík, CSc. – teoretik výtvarné výchovy, PdF ZČU v Plzni, PdF UK v Praze
14:30 – 15:00
25 let Asociace výtvarných pedagogů
Mgr. Alena Hůrková – předsedkyně AVP, PaedDr. Markéta Pastorová, NÚV Praha, odborná konzultantka
15:00 – 16:00
Učitelé sobě
Výměna zkušeností mezi pedagogy formou PECHA-KUCHA
16:00 -17:00
Galerijní pedagogika – workshop s tématem architektury
MgA. Adéla Pomóthy – OG Liberec
18.00
Zachraňme kino Varšava!
Odvážný projekt na záchranu jedné budovy

Neděle 24.5.2015
9:30
sraz na konečné tramvaje č.3
10:00
odjezd lanovkou na Ještěd
Fenomén JEŠTĚD
komentovaná prohlídka horského hotelu Ještěd – národní kulturní památky a stavby století