Aktuality

Duben 2015

INFORMACE
Díky vstřícnosti galerie TOPIČŮV SALON, Národní 9, Praha 1, získáváme další možnost slevy na vstupném proti legitimaci AVP ( 50 %, při návštěvě 2 výstav 40,- Kč).

Blahopřání
Asociace výtvarných pedagogů blahopřeje paní Aleně KUČEROVÉ k jejímu významnému životnímu výročí.
Výstava díla – TOPIČŮV SALON, Národní 9, Praha 1 (do 15.5.2015)

Důležitá INFORMACE NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ :
V letošním roce byly zveřejněny standardy pro všechny vzdělávací obory (Standardy OVO), tedy i STANDARDY PRO VÝTVARNOU VÝCHOVU.
Základní informace i vlastní materiál jsou dostupné z:
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=6473
Své dotazy zasílejte na adresu: marketa.pastorova@nuv.cz
Vítány budou Vaše podněty a připomínky i zájem o spolupráci.
Děkujeme !

POZVÁNKA na setkání
TVŮRČÍ REZIDENCE V OBLASTI UMĚNÍ, 1/3
21.4.2015 v 18 hod, České centrum, Praha, Rytířská 31
Určeno umělcům, kurátorům, organizátorům a zájemcům o tvůrčí rezidence z oblasti výtvarného umění, designu, fotografie a architektury
Sledujte prague.czechcentres.cz

UPOZORNĚNÍ
Článek k 25. výročí AVP vyšel v Učitelských novinách č.13 ze dne 31.3.2015 !

POZVÁNKA
BLAHOPŘEJEME!
Naše nová členka paní akad. mal. EVA VEJRAŽKOVÁ z Prahy vystavuje svá díla KATEDRÁLY a HLAVY do 24.4.2015 v Krajské vědecké knihovně v Liberci.
Jste srdečně zváni !

Důležité! JSME NADČASOVÍ!
V lednu 2015 vláda schválila Politiku architektury a stavební kultury České republiky. Jedním z cílů tohoto dokumentu je podporovat a rozvíjet výchovu a vzdělávání v oblasti architektury na všech stupních škol.
Na tento problém se soustředil program celého prvního dne hradeckého semináře AVP v květnu 2014, od září 2014 se architektura stává inspirací kreativní práce pro některé mateřské, základní a střední školy v Hradci Králové, vysoké školy jsou zastoupeny Technickou univerzitou v Liberci.

O PROJEKTU MŮJ DŮM, MOJE MĚSTO informuje koordinátorka PhDr. Alena Šafrová:
Projekt, jehož cílem je přiblížit žákům problematiku architektury a vzbudit zájem o prostředí, ve kterém žijeme, úspěšně pokračuje.
4.března 2015 se v Knihovně města Hradce Králové konalo setkání zúčastněných učitelů, aby se s ostatními podělili o své zkušenosti. Nutno říci, že přehlídka prezentovaných výstupů vynikala rozmanitostí a nápaditostí.
Neobyčejným přínosem projektu je spolupráce s architekty města Hradce Králové. Paní architektka Michaela Matoušová nabídla všem zúčastněným pedagogům možnost besedy. Tato setkání připravuje tak řečeno „na míru“ posluchačům – ať se jedná o druháčky nebo gymnazisty. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že setkání s profesionálem je nesmírně cenné nejen pro žáky, ale též pro nás, pro učitele, neboť se nám tak otevírají další možnosti, jak na určité věci nahlížet.
Součástí projektu je také perfektně připravená podpora pro mateřské školy, které mohou s dětmi absolvovat v Knihovně města Hradce Králové speciální program.
Plni elánu tak postupně směřujeme k závěru projektu, kdy výstupy z naší celoroční práce budou na konci června vystaveny v prostorách Knihovny města Hradce Králové.

Anotaci k Projektu ARCHITEKTURA JAKO PROJEKT posílá koordinátorka Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D. z Technické univerzity v Liberci:
Katedra primárního vzdělávání Fakulty přírodně-humanitní a přírodovědecké TUL ve spolupráci s platformou Architekti ve škole realizuje v rámci akademického roku 2014/2015 projekt Architektura ve vzdělávání jako projekt !, na němž se podílejí studenti prvního a druhého ročníku Učitelství pro 1.stupeň základních škol a Pedagogiky volného času. Studenti se po dobu zimního semestru 2014 setkávali s pedagogy i architekty (např. Mgr. Jitka Mrázková, Ing. arch. Kristýna Stará) při teoretické přípravě k tvorbě výukových materiálů pro učitele v praxi, které sami vytvářeli a jejich kolegové je v současnosti pilotně realizují. Vytvořené výukové materiály budou volně k využití pro učitele, kteří je najdou na webové doméně Architekti ve škole. Ta má sloužit jakožto univerzální platforma pro vytváření databáze všech iniciativ a dílčích projektů, které se tématikou architektury ve vzdělávání zabývají. Partnerem projektu je také Podještědské gymnázium v Liberci, které vybraná zpracovaná témata bude v příštím roce realizovat se studenty. Vyučující výtvarné výchovy ing.arch. Marie Davidová působí jako konzultantka pro vznikající výukové materiály. Ve spolupráci s iniciativou Architekti ve škole o partnerském projektu ČVUT Workshop Architektura ve vzdělávání a evaluaci tohoto projektu připravujeme článek do odborného periodika Výtvarná výchova.