Aktuality

Únor 2015

BLAHOPŘÁNÍ
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem zahajuje rok oslav 50. výročí otevření svého sídla v lobkowiczké zámecké jízdárně.
K výročí vydána nová publikace, pořádána jubilejní výstava s řadou doprovodných programů.

PŘIPRAVUJEME!
CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ ASOCIACE VÝTVARNÝCH PEDAGOGŮ
(spolupráce: Národní ústav pro vzdělávání v Praze, Oblastní galerie v Liberci, Spacium, o.p.s.)
INOVACE METOD VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ II
Seminář s akreditací MŠMT
22.květen – 24. květen 2015
Galerie Lázně v Liberci (nejnavštěvovanější galerie roku 2014)
Program semináře, workshopy :
Po stopách architektury a umění ve veřejném prostoru, Architektura ve škole, Mezi architekturou a sochou, Animal art a výtvarné umění, Učitelé sobě – vzájemná výměna zkušeností oblíbenou formou Pecha Kucha, Fenomén Ještěd – komentovaná prohlídka Horského hotelu a vysílače Ještěd – stavby století.
Hostem semináře bude pan doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc., teoretik výtvarné výchovy.
Program upřesníme koncem března – informace i e-mailovou poštou.
Na setkání s Vámi se těší výbor AVP.

Důležitá pozvánka od naší spolupracující organizace!
NIPOS ARTAMA :
1. PŘÍPRAVNÝ SEMINÁŘ K 15. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDCE výtvarných prací dětí a mládeže ATAKUJÍCÍ OBRAZY se koná 24. – 26. dubna 2015 ve Zlíně.
Podrobné informace obdržíte e-mailovou poštou.
www.nipos-mk.cz
jrandakova@nipos-mk.cz

Celoroční projekt MŮJ DŮM – MOJE MĚSTO pořádá po měsících vzájemné spolupráce architektů, pedagogů a žáků neformální SETKÁNÍ účastníků 4. března 2015 v Knihovně města Hradce Králové. Anotace k výsledkům této akce zveřejníme po tomto termínu.
O projekt má zájem MŠMT.

Zajímavý dodatek :
Účastníkům projektu nabídla obětavá pí ing. arch. Michaela MATOUŠOVÁ z odboru hlavního architekta možnost zapojit se do ankety o budoucím možném využití nového parku Rozárka v Hradci Králové.