Aktuality

červenec 2014

Ohlédnutí
Asociace výtvarných pedagogů – setkání v Hradci Králové

Ve dnech 30. 5. – 1. 6. 2014 se v Hradci Králové konalo celostátní setkání Asociace výtvarných pedagogů. Program byl pracovní a velice nabitý – a také velice zajímavý a inspirující.
Zahájilo se v pátečních odpoledních hodinách navýsost zajímavým setkáním s ing. arch. Jaromírem Chmelíkem, který nás jako spoluautor zasvěceně seznámil se zajímavou stavbou hradeckého autobusového nádraží – Terminálem HD. Měli jsme možnost si celý Terminál prohlédnout a vstoupit i do prostor nepovolaným zapovězeným – např. do magické dispečerské koule. Úžasná stavba byla více než důstojným zahájením celého semináře, jehož první část nesla titul ARCHITEKTURA JAKO SOUČÁST ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ?
V budově Gymnázia J. K. Tyla, které po dva dny výtvarné pedagogy hostilo (děkujeme!!!) potom pokračoval až do podvečerních hodin další program mapující architektonické inspirace ve výuce výtvarné výchovy v různých typech škol. Jednatelka o. s. Tvořivost – Rozmanitost – Komunikace L. Hubáčková nás spolu s ředitelkou projektu MINIPLZEŇ M. Obršálovou seznámila s velice zajímavým projektem 1. dětského města v ČR – bude vybudováno v Plzni počátkem července 2015 (bližší informace na http://www.miniplzen.eu/, podívejte se, zúčastněte se!). Ing. arch. Kr. Stará a ing. arch. O. Teplý nás seznámili s projektem Architekti ve škole/Architektura součástí nejen základního vzdělávání (více na www.architektiveskole.cz/). Závěr dne patřil Mgr. E. Jebavé ze ZUŠ Pardubice Polabiny a Náhrdelníku Chrudimky – byla to velezajímavá ukázka práce z projektu Architekti ve škole. Diskuse, dotazy, večeře – a dle zájmu program až do noci – a to noci muzejní v Kotěrově Muzeu východních Čech.
Sobota začala výjezdem do Východočeské galerie Pardubice, kde jsme se v Domě u Jonáše seznámili s výtvarně naučnými programy galerie, programy běžícími bez závislosti na konkrétních aktuálních výstavách. Pak návrat do Hradce, společný oběd v hotelu Černigov, a zpět do gymnázia k dalšímu programu, tentokrát s tematikou JAK CHÁPAT DNES VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ OBRAZ. Doc. PhDr. Jaroslav Vančát z Fakulty humanitních studií UK v Praze vystoupil se zajímavou přednáškou Rozumím moderně, rozumím postmoderně, na kterou pak navázala Mgr. P. Šobáňová, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci. Představila časopis Kultura, umění a výchova, odborné recenzované periodikum, vycházející dvakrát ročně jako webzin, tedy on-line časopis, veřejně přístupný na internetové adrese http://kuv.upol.cz (garantem časopisu je Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci). Po přednášce Přístupy k uměleckému dílu v edukaci pak pozvala účastníky k malému workshopu, kdy jsme si sami vyzkoušeli přiblížit se k obrazu Fr. Kupky Vertikální plány III. – bylo to příjemné a inspirující setkání.
Diskusní panel jako prostor pro výměnu zkušeností měl formu PECHA KUCHA – každý z přihlášených měl připravenou kolekci dvaceti obrázků, ke každému dvacetisekundový komentář – stručnost, výstižnost, to byly výrazné klady jednotlivých vystoupení – ať již mluvíme o prezentaci Deníku 1950 Elsi Kyncl představenou Mgr. Evou Jebavou, vystoupení PhDr. Aleny Šafrové se dvěma tématy týkajících se výtvarného vzdělávání nebo představení sochařské školy v Hořicích Mgr. Roxanou Svobodovou. Zaujalo i Zprostředkování reg. dědictví ve výtv. výchově přednesené i Mgr. H. Valešovou, PhD. A Mgr. Z. Pechovou, PhD. Mgr. V. Zamazalová a Mgr. Iva Vykypělová v závěru seznámily účastníky se svými projekty, které se oba shodou okolností týkaly výtvarného rozvíjení tématu portrét, identita a proměna. Tato forma seznámení s činností jednotlivých účastníků je velice zajímavá – již zmiňovanou stručností a výstižností jednotlivých příspěvků, současně i vysokou informační hodnotou.
Den nabitý inspirujícími poznatky byl zakončen společenským večerem v hotelu Černigov, setkání s vínem bylo vlastně surfováním po dějinách umění, kdy z každé etapy byl vybrán artefakt a k němu odpovídající víno – nesmírně zajímavé! Vynikající přiléhavé charakteristiky uměleckého díla i vybraného vína všem výtvarným pedagogům a dalším hostům doslova a do písmene otevřely oči a probudily smysly. Bylo nám potěšením, že pozvání na toto setkání u vína a s vínem přijali i další hosté ze společnosti. Jejich přítomnost na tomto příjemném večeru vnímáme jako vyjádření podpory a uznání smysluplnosti a vysokého významu naší práce. Velké poděkování patří zejména doc. JUDr. Petru Hůrkovi, Ph.D., který celý večer (včetně vybraných vzorků vín) připravil a nádherně a zasvěceně jím provázel.
Poslední den setkání, neděle, byl věnován opět výletu – tentokrát do Opočna, kde v rámci Festivalu Fr. Kupky byly na výstavě Kupka – Opočno – Putteaux vystaveny tři z francouzského města Putteaux dočasně zapůjčené originály Fr. Kupky. A návštěva zámku a prohlídka města setkání členů Asociace výtvarných pedagogů zakončila.
Veliké díky všem našim příznivcům, bez jejichž podpory by program v takové šíři bylo těžké realizovat.
Co říci závěrem? Hlava plná nových nápadů. Obrovská chuť do další práce. Inspirující setkání se zapálenými lidmi. Nové kontakty. Jsem ráda, že jsem u toho byla. Jsem ráda, že jsem součástí tohoto dění. Jsem ráda, že jsem poznala další úžasné kantory, pro něž je jejich práce koníčkem. A třeba i diagnózou – kdo chce zapalovat, musí sám hořet.

Mgr. Václava Zamazalová
ZUŠ Dačice

IMG_3986

IMG_3992

IMG_4001

IMG_4005

IMG_4006

IMG_4013

IMG_4015

IMG_4014

…………………………………………………………………….
Důležitá informace – SALON MALBY
Na semináři AVP jste byli informováni o možnosti účasti v SALONU MALBY.
Opět připomínáme kontakty:
http://rvp.cz
http://galerie.rvp.cz
http://galerie.rvp.cz/homepage/galery/3

…………………………………………………………………….
PŘÁNÍ VŠEM ČLENŮM AVP
KRÁSNÉ a NEKONEČNÉ PRÁZDNINY, POHODOVÉ LÉTO se SLUNEČNÝMI DNY
přeje výbor AVP

Aktuality

červen 2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPOZDRAV PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘE AVP V HRADCI KRÁLOVÉ

Děkujeme všem, kteří přijali naše pozvání, za přátelskou atmosféru společně stráveného času, za řadu podnětných inspirací pro další pedagogickou práci i příští seminář.