Aktuality

aktuality podzim 2014

B L A H O P Ř Á N Í
AVP se připojilo k řadě gratulantů k 95. narozeninám “ naší “ paní dr. MEDY MLÁDKOVÉ

NENECHTE SI UJÍT!
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a Ministerstvo kultury pořádají výstavu
S k l e n ě n á r e p u b l i k a
MK – Nostický palác, Praha, denně od 10 – 16 hodin, do konce září
(také 27. a 28. 9. 2014 )

I N F O R M A C E

AVP pod záštitou primátora Hradce Králové, spolu s odborem hlavního architekta města, odborem školství a knihovnou Hradce Králové připravují pro školní rok 2014/2015 pilotní projekt s cílem zavést do školních osnov nauku o architektuře, lépe poznat svoje město, získat obecné znalosti o architektuře. Tímto tématem se také zabýval první den našeho květnového semináře.

O práci na projektu M ů j d ů m – m o j e m ě s t o Vás bude pravidelnými anotacemi informovat členka AVP PhDr. ALENA ŠAFROVÁ, odborný garant a organizátorka sekce středních škol.
D Ů L E Ž I T Á I N F O R M A C E
DNE 13. května 2014 vyjde v UČITELSKYCH NOVINÁCH ČLÁNEK O AVP

Blíží se seminář AVP , nezapomeňte na termín přihlášky.
Z M Ě N A !!!
U B Y T O V Á N Í zajištěno v Domově mládeže ve Vocelově ulici 1469/5, Hradec Králové – jen několik minut pěší chůze od dopravního terminálu, hlavního nádraží a hotelu Černigov.
Stejné cenové podmínky : 225,- Kč za noc a osobu.

PROGRAM CELOSTÁTNÍHO SETKÁNÍ ASOCIACE VÝTVARNÝCH PEDAGOGŮ
pořádaného ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání v Praze
INOVACE METOD VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ
SEMINÁŘ S AKREDITACÍ MŠMT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ
Termín konání: 30. květen – 1. červen 2014
GYMNÁZIUM J. TYLA, Tylovo nábřeží 682, HRADEC KRÁLOVÉ

PÁTEK 30. května 2014
ARCHITEKTURA JAKO SOUČÁST ZAKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ?
Seznámení s cestami k architektuře v rámci vzdělávání na základní a střední škole
14:00 – 15:00 DOPRAVNÍ TERMINÁL v Hradci králové, prohlídka s odborným výkladem spoluautora stavby ing. arch. Jaromíra CHMELÍKA , moderuje Mgr. Václava ZAMAZALOVÁ
15:50 -budova GYMNÁZIA J .K .Tyla, Tylovo nábřeží, občerstvení
16:10 – 16:50 Lenka HUBÁČKOVÁ, jednatelka o.s. Tvořivost – Rozmanitost – Komunikace, členka mezinárodní sítě Kinderspielstädte SÜD, ředitelka projektu MINI- PLZEŇ, Marta OBRŠÁLOVÁ, Marta LAJNEROVÁ, členky projektového týmu – projekt 1. DĚTSKÉHO MĚSTA v ČR
16:50 – 18:00 Ing. arch. Kristýna STARÁ, ing. arch. Ondřej TEPLÝ – ARCHITEKTI VE ŠKOLE / ARCHITEKTURA SOUČÁSTÍ NEJEN ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
18:00 – 18:15 přestávka
18:15 – 18:25 Mgr. Eva JEBAVÁ, vedoucí výtvarného oboru ZUŠ Pardubice Polabiny – NÁHRDELNÍK CHRUDIMKY , ukázka práce z projektu Architekti ve škole
Diskuse, dotazy, možnost účasti v projektu
Festival – MUZEJNÍ NOC V KOTĚROVĚ MUZEU VÝCHODNÍCH ČECH

SOBOTA 31. května 2014
JAK CHÁPAT DNES VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ OBRAZ?
Obraz už dávno neznamená jenom zobrazení skutečnosti (což se dá říci naposled o impresionismu), ale vyjádření nových typů obrazných představ. O tom, jak inovace moderny a postmoderny v konstrukci obrazu vytvářejí nové přístupy k myšlení o světě a o sobě samém, včetně metodiky, jak tyto inovace uplatnit ve vyučování.
9:00 Hlavní nádraží Hradec Králové , odjezd do Pardubic (Galerie moder. umění v Hradci Králové na dva roky uzavřena!), moderuje Mgr. Eva JEBAVÁ
10:00 – 10:45 Východočeská galerie v Pardubicích, Dům U Jonáše, Mgr. Pavla ZÁVODNÁ, Mgr. BcA. Veronika ŠTĚRBOVÁ – celoroční „výtvarně – naučné“ programy galerie Domu U Jonáše , bez závislosti na výstavách
12:00 Hradec Králové, společný oběd v hotelu Černigov – v ceně semináře
Gymnázium J.K.Tyla:
13:00 -14:00 doc. PhDr. Jaroslav VANĆÁT, Fakulta humanitních studií UK v Praze – ROZUMÍM MODERNĚ, ROZUMÍM POSTMODERNĚ
14:00 – 14:20 Diskuse k přednášce
14:20 – 14: 35 přestávka
14:35 – 16:00 Mgr. Petra ŠOBÁŇOVÁ, Ph.D., Univerzita Palackého Olomouc –
TVŮRČÍ INTERPRETACE UMĚLECKÉHO DÍLA , metodické přístupy uplatňované v zahraničí
+ WORKSHOP, vstupní etuda s uměleckým dílem, inspirace pro pedagogickou činnost
16:00 – 16:15 přestávka
16:15 – 18:30 DISKUSNÍ PANEL – prostor pro výměnu zkušeností – ukázky vlastní pedagogické práce členů AVP formou PECHA KUCHA (20 obrázků, na každý 20 vteřin)
20:00 Hotel Černigov, 14. patro : SPOLEČENSKÝ VEČER – SETKÁNÍ S VÍNEM, sponzorský dar

NEDĚLE 1. června 2014
ŽIVOT OBRAZŮ – FRANTIŠEK KUPKA
Výjimečná příležitost setkat se se třemi dočasně zapůjčenými originály jednoho z klíčových tvůrců avantgardy ze sbírek francouzského města Putteaux
9:30 odjezd autobusem do OPOČNA
Festival Fr. Kupky, výstava : KUPKA – OPOČNO – PUTTEAUX
Instalace Federico Díaz, kurátor Zdeněk Sklenář (slíbeno setkání)
Volný prostor pro prohlídku města, návštěvu zámku, zámeckého parku atd.
(cca) 13:00 odjezd do Hradce Králové

PŘIHLÁŠKA na akreditovaný seminář MŠMT č.j.:MSMT – 20604/20103-1-424
30. května – 1. června 2014, Hradec Králové

Jméno a příjmení:
adresa:
telefon:
Poplatek 850,- Kč (studenti 700,-Kč) zaplatím na číslo účtu 107-1138940227/0100 – Komerční banka
Variabilní symbol: (libovolné číslo, pod kterým poplatek uhradíte. Ne prosím 12345.)

1) Mám – nemám zájem představit svou práci, metodiku atd. formou PECHA-KUCHA
(20 obrázků, každý po 20 s)
Název příspěvku:

2) Zúčastním – nezúčastním se sobotní společného obědu v hotelu Černigov
jednotné menu: hovězí polévka s nudlemi
a/ kuřecí řízek smažený, brambory
b/ vegetariánské jídlo: těstoviny se špenátem a sýrem

3) Objednávám – neobjednávám ubytování v Domově mládeže, Masarykova ul., Hradec Králové,(dvoulůžkové pokoje, pro dva pokoje společné sociální příslušenství, cena 1 noclehu pro1 osobu 225,- Kč, ubytování se hradí přímo v ubytovně.)
z pátka 30.5. na sobotu 31.5. 2014 ANO NE
ze soboty 31. 5. na neděli 1. 6. 2014 ANO NE

počet noclehů celkem: ubytuji se asi vhodin

4) Zúčastním se nedělního autobusového zájezdu do Opočna
ANO NE
(Příspěvek na cestovné sdělíme až dle počtu zúčastněných, volná místa v autobuse
se budeme snažit doplnit.)

5) Zúčastním se sobotního setkání s vínem v hotelu Černigov (sponzorský dar pro členy AVP)
ANO NE

– nehodící se škrtněte, případně vymažte

Vyplněnou přihlášku prosím zašlete nejpozději do 12. května 2014
na adresu: alena.hurka@seznam.cz
a v kopii kvůli nutným formalitám na danazlbc@seznam.cz

Omlouváme se, vzhledem k objednaným prostorům bude počet přihlášek omezen.
Pokud budou volná místa, mohou se přihlásit i nečlenové. Poplatek pro nečleny: 1 200,- Kč.
Budou-li se chtít stát členy AVP a poplatek 250,- Kč uhradí nejpozději v pátek 30. května 2014, platí pro ně již poplatek 850,- Kč, který mohou uhradit rovněž na místě v Hradci Králové.

Těšíme se na vás
:O)
Výbor AVP