Aktuality

aktuality březen 2014

INFORMACE

DOX  –  NOVINKY  PRO  PEDAGOGY!

MAPOVÁNÍ  SPOLEČENSKÝCH  STEREOTYPŮ  I.  a  II.  , 3.4.2014

Vzdělávací workshopy pro pedagogy,  součást výstavy  Plakát v souboji ideologií  1914  –  2014

SAMI  DOMA   –  BOURÁNÍ  STEREOTYPŮ, vzdělávací programy pro školy   (28.2.  –  9.6.2014)

DJ  KURÁTOR  –  vzdělávací program  pro  školy  ( 14.2.  –  19.5.2014)

 

UPOZORNĚNÍ

Výstava  OLBRAM   ZOUBEK   na Pražském  hradě   prodloužena  do  30. března 2014 !

Aktuality

aktuality únor 2014

Důležité   Z P R Á V Y    AVP  :

O  akreditovaném   S E M I N Á Ř I  AVP  , který se bude konat koncem května 2014 v Hradci Králové, budete informováni formou  e-mailů.

 

SEZNAM  SPOLUPRACUJÍCÍCH  GALERIÍ  OPĚT   R O Z Ś Í Ř E N  !

( Strahovská obrazárna v Praze,  Muzeum moderního umění v Olomouci,  výstavní síně Františka Kupky  v Opočně  atd.  )

 

Navázali jsme kontakt se  ZAHRANIČNÍMI  KULTURNÍMI  CENTRY v Praze ,  o jejich zajímavých akcích a výstavách budeme  informovat v  Kulturních pozvánkách.

(INSTITUTO  CERVANTES, Galerie Velvyslanectví  Španělska,   Rakouské kulturní  centrum,  Maďarský institut,  Skandinávský  dům,  Slovenský  institut,  Francouzský institut,    Goethe  –  Institut ,   Polský institut  )

 

PARTNEREM  AVP  se od února 2014  stává

N I P O S  –  A R T A M A  ,  Národní  informační a poradenské středisko  pro  kulturu  Ministerstva  kultury  v  Praze,  útvar pro neprofesionální umělecké aktivity.

 

P O Z V Á N K A

NIPOS-ARTAMA , Národní ústav pro vzdělávání, galerie DOX

pořádají 17.  –  18. května 2014 v galerii DOX   r e p r í z u   14.  celostátní přehlídky formou semináře, součást Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby pro účastníky 14.CP a další zájemce o současný vývoj výtvarné výchovy

I M P U L Z Y  –  T V O R B A   –  P R E Z E N T A C E

Akce je jednou z dalších cest vzájemného přibližování  školy a galerie. Součástí programu bude i komentovaná prohlídka výstavy Médium a poselství.

Sobotní program  – od 10  do 18 hodin, nedělní  do 10 do 14 hodin v prostorách  DOX , Praha 7, Poupětova 1.

Předpokládaná cena podle počtu zájemců :  850 Kč. O ubytování se jedná.

Z á v a z n é   p ř i h l á š k y  do 9. května  2014

www.nipos-mk.cz

Zdena Synecká , tel.  221 507 971 , synecka@nipos-mk.cz

 

KUNSTHISTORICKÝ  SEMINÁŘ

7. června 2014 , Praha

Lektor : JAKUB  SYNECKÝ

Společná procházka Olšanskými hřbitovy v Praze. Funerální plastika a zastavení u významných osobností.

Jednodenní seminář z dějin výtvarného umění spojený s vycházkou v rozsahu 8 hodin.

Předpokládaná cena 100 Kč, platí se na místě.

Závazná  p ř i h l á š k a  do  2. června 2014