Aktuality

aktuality září 2013

INFORMACE 

kurzy Arts managementu- zvýhodněná nabídka pro školy

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, Vážená školo, obracím se na Vás ve věci kurzů Arts Managementu, které připravila společnost Plzeň 2015. Přestože byla řada kurzů připravována tak, aby pomohla učitelům v jejich práci, zjistili jsme při revizi přihlášek, že nejsou učitelé prakticky mezi přihlášenými zastoupeni.
Jsme si vědomi nepříznivé finanční situace ve školství, proto jsme poplatek pro učitele za celý kurz snížili na 500,- Kč za osobu. V případě, že by vaše škola měla o účast učitele v našem vzdělávání zájem a hlavní překážkou by bylo uhrazení jakékoliv částky, obraťte se prosím na mne a tuto situaci vyřešíme.
Společnost Plzeň 2015 má velký zájem na tom, aby učitelům, (zejména uměleckých předmětů, ale i např. českého jazyka, dějepisu nebo občanské nauky), byly kurzy přístupné, jsou na ně navázány možnosti získání finančních prostředků pro vaši školu na projekty v příštím roce. Učitelé se letos v případě zájmu mohou účastnit všech kurzů bez výjimky. Prosím věnujete pozornost zejména kurzu č. 6, který byl koncipován s ohledem na mezipředmětové vazby mezi uměleckými obory, za vedení lektorů, kteří se podíleli na zpracování Rámcového vzdělávacího programu. Učitelům jsou otevřeny všechny kurzy.
Registrace do kurzů Arts Managementu byla prodloužena do 7. října 2013
Zájemci o studium získají více informací na adrese: http://www.plzen2015.net/artsmanagement/
V případě jakýchkoliv dotazů mě, prosím, kontaktujte:

Phdr. Alexandra Brabcová
brabcovaa@plzen2015.cz
tel: 602 415 821

 

POZVÁNKA

na výstavu  do  GALERIE  GATE  v Husově ulici v Praze:

JIŘÍ  SOPKO  :  BEZ  LIDÍ        ( do 17.11.2013)

14 pláten, 3 bronzové plastiky,  převážně letošní díla,  zajímavá změna motivace

Nakladatelství  Aulos  2013  také vydalo  bibliofilské zpracování  Vančurova  Rozmarného léta s 12 linoryty Jiřího  Sopka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE

Tiskové konference konané začátkem září 2013 v Praze se za AVP zúčastnila a setkání fotograficky zaznamenala  sl. Kristýna  Císařová.

Cílem jednání byla prezentace tří nových publikací pro školy  : DEMOKRACIE  versus  EXTREMISMUS   ( Metodická část,  Teoretická část,  Pracovní listy).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. –  6. října 2013 GASK v Kutné Hoře pořádá  mezinárodní tiskovou konferenci  Demokracie versus extremismus.

Zahraniční účast, forma odborných příspěvků v panelových diskuzích, workshopy.

Témata  : Demokracie,  extremismus,  totalita,  lidská práva.

POZVÁNKY

Srdečně zveme na výstavu Ivy VYKYPĚLOVÉ  a  Zdeny  HRDINOVÉ  :  STOTISKY / Linoryty a materiálové tisky/

Galerie Kulturního centra Sever,  Cvikov

Vernisáž  – 14.září 2013 v 17 hodin

Výstava potrvá do 9.10.2013

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Vás touto cestou předběžně informovat o několikadenním výjezdním kurzu pro učitele výtvarných oborů ZUŠ,

který se bude konat na podzim ve dnech   23. – 25. října 2013  v Plzni  – SSUPŠ Zámeček, Pod Vinicemi 889/82 – na téma  SYMBOL a ATRIBUT ve výtvarném umění.

Teoretický blok : doc. PhDr. Vlad. Suchánek, PhD.  ,   RNDr. Václav Cílek, CSc.  ,  ing. arch. Jan Soukup , Dana Raunerová

Výtvarné dílny:   Mgr. Věra Maxová ,  Mgr. Pavel  Hauer ,  akad. mal. Jiří Rataj ,  akad. mal. Jar. Šindelář ,  Ivan  Vala 

Kurz připravilo krajské pracoviště NIDV Karlovy Vary ve spolupráci s Krajskou uměleckou radou ZUŠ Karlovarského kraje a SSUPŠ Zámeček.

Srdečně zveme a těšíme se na první celostátní setkání učitelů výtvarných oborů ZUŠ!

 

 S pozdravem a přáním příjemných  dnů  PhDr. Ilona Juhásová, vedoucí krajského pracoviště

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Karlovy Vary

Západní 15, 360 01 Karlovy Vary

Tel.: +420 353 585 268

GSM: +420 775 297 078

e-mail:juhasova@nidv.cz