Aktuality

Aktuality duben 2013

 

POZVÁNKA

Výzva k týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

1tyden.jpg Připojte se k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby! Dejme o sobě vědět prostřednictvím první celostátní kampaně ve dnech 17. – 26. 5. 2013. Jejím cílem pod záštitou České komise pro UNESCO je zviditelnění všech aktivit neprofesionálního umění a všech forem uměleckého vzdělávání.

Hrajete divadlo? Zpíváte?  Tančíte? Tvoříte nebo učíte?  Hrajete (si)?  Malujete? Fotíte a filmujete?  Navštěvujete základní uměleckou školu?  Chcete udělat něco proto, aby si česká společnost uvědomila význam těchto aktivit pro kulturní rozvoj a pro kvalitu života?  Chcete propagovat umělecké aktivity žáků vaší školy? Chcete podpořit umělecké obory ve všech typech a stupních škol?  Chcete propagovat unikátní systém základního uměleckého školství?


 text výzvy ke stažení

Připojte se k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby!

Je nás hodně.  Dejme o sobě vědět prostřednictvím první celostátní kampaně ve dnech 17. – 26. 5. 2013. Jejím cílem pod záštitou České komise pro UNESCO je zviditelnění všech aktivit neprofesionálního umění a všech forem uměleckého vzdělávání. Připojte se koncerty, divadelními představeními, výstavami, uličními performancemi, semináři, dny otevřených dveří, uměleckou tvorbou žáků nad rámec běžné výuky a dalšími událostmi kulturního života. Společně se pokusme naplnit česká města uměleckými aktivitami.


Ukažte se nejpozději do 30. 4. 2013 na stránkách www.amaterskatvorba.cz   a přihlaste se a vytvořme společnou mapu.

 

POZVÁNKA

Otevřené setkání s prezentací studentů Pedagogického modulu VŠUP nabízí prostor pro studenty a vyučující výtvarné výchovy, uměleckých i neuměleckých předmětů, ale také širokou veřejnost se zájmem o kreativní tvorbu a metody jejího zprostředkování. Během odpoledního programu vlastní pojetí a pedagogické zpracování tématu *„Barva, Objekt, Prostor“* představí:
Renata Horová, VŠUP – *Barvy, tvary, stopy*
Jana Kupková, VŠUP – *Prostor/Plocha*
Aleš Novák, VŠUP – *Objektem reaguj na vybraný prostor*
Kateřina Pazourková, VŠUP – *Duch místa: pozorování prostoru a pěstování schopnosti o něm přemýšlet*
Eliška Sokolová, AVU – *Skryté viděné*
Jan Vítek, VŠUP – *Splynutí s krajinou*
Více na: http://www.dox.cz/cs/specialni-programy/barva-objekt-prostor
Vstup: zdarma
Rezervace na adrese: trubacova@dox.cz

 

BLAHOPŘÁNÍ

Muzeum města Brna, partner  AVP,  30.května   2013   otevírá nové prostory jižního křídla  Špilberku –   galerii výtvarného umění  2.pol. 20.století a počátku 21. století

INFORMACE

S radostí sdělujeme, že Mgr. Petra  Šobáňová, PhD , šéfredaktorka  časopisu  Kultura, umění a  výchova a autorka prací o muzejní edukaci,  přislíbila lektorskou účast na připravovaném  semináři  AVP.

Aktuality

Pozvánka

23.  –  24. 5. 2013  do  OLOMOUCE  na  MEZINÁRODNÍ  KONFERENCI  KULTURA,  UMĚNÍ  A  VÝCHOVA  pořádanou k příležitosti založení stejnojmenného odborného recenzovaného časopisu  a  k  příležitosti  440.  výročí založení  UNIVERZITY  PALACKÉHO.