Nadace Jana a Medy Mládkových, Museum Kampa, Sovovy mlýny, Praha

Sobota 24. listopadu 2012
Paní doktorka MEDA MLÁDKOVÁ nás, zástupce Asociace výtvarných pedagogů, osobně přivítala jako své hosty (nedovolila ani zakoupení vstupenek) a strávila s námi téměř dvě hodiny vyprávěním u obrazů i ve své pracovně.

Setkání s výjimečnou, laskavou a moudrou dámou bylo nezapomenutelným zážitkem.

Děkujeme.

Výbor AVP