Aktuality

Aktuality

 

 

            

 

 INFORMACE

POZVÁNKY

Srdečně zveme na výstavu Ivy VYKYPĚLOVÉ  a  Zdeny  HRDINOVÉ  :  STOTISKY / Linoryty a materiálové tisky/

Galerie Kulturního centra Sever,  Cvikov

Vernisáž  – 14.září 2013 v 17 hodin

Výstava potrvá do 9.10.2013

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Vás touto cestou předběžně informovat o několikadenním výjezdním kurzu pro učitele výtvarných oborů ZUŠ,

který se bude konat na podzim ve dnech   23. – 25. října 2013  v Plzni  – SSUPŠ Zámeček, Pod Vinicemi 889/82 – na téma  SYMBOL a ATRIBUT ve výtvarném umění.

Teoretický blok : doc. PhDr. Vlad. Suchánek, PhD.  ,   RNDr. Václav Cílek, CSc.  ,  ing. arch. Jan Soukup , Dana Raunerová

Výtvarné dílny:   Mgr. Věra Maxová ,  Mgr. Pavel  Hauer ,  akad. mal. Jiří Rataj ,  akad. mal. Jar. Šindelář ,  Ivan  Vala 

Kurz připravilo krajské pracoviště NIDV Karlovy Vary ve spolupráci s Krajskou uměleckou radou ZUŠ Karlovarského kraje a SSUPŠ Zámeček.

Srdečně zveme a těšíme se na první celostátní setkání učitelů výtvarných oborů ZUŠ!

 

 S pozdravem a přáním příjemných  dnů  PhDr. Ilona Juhásová, vedoucí krajského pracoviště

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Karlovy Vary

Západní 15, 360 01 Karlovy Vary

Tel.:    +420 353 585 268

GSM: +420 775 297 078

e-mail:juhasova@nidv.cz

 

 

MUZEUM  LOUTKÁŘSKÝCH  KULTUR ,  CHRUDIM   –  od  2.3.2013  otevřelo novou stálou expozici

MAGICKÝ  SVĚT  LOUTEK

 

BLAHOPŘEJEME

Výstava   p.Jiřího Fajta  EUROPA  JAGELLONICA  ve  STŘEDOČESKÉ  GALERII  GASK  v  Kutné Hoře byla nejnavštěvovanější výstavou roku 2012.

Za  čtyři a půl měsíce se počty vstupenek  vyšplhaly až na  57 600. V průměru přišlo 482  lidí denně  –  nejvíce v Česku.

(Údaje dle časopisu  ART  &  ANTIQUES )

 

 

 

SPOLUPRÁCE  S   MINISTERSTVEM  ŠKOLSTVÍ,  MLÁDEŽE  A  TĚLOVÝCHOVY

V současné době se pracuje na tvorbě standardů pro všechny povinné vzdělávací obory v základním vzdělávání. Za oblast Umění a kultura se tedy jedná o tvorbu standardů pro VV a HV. Pracovní týmy jsou sestaveny ze zástupců akademické sféry, odborných asociací a učitelů z praxe, činnost je garantována zástupci MŠMT a NÚV. Za Asociaci výtvarných pedagogů byla do týmu jmenována Mgr. Milena Kusá. Je potěšující, že i další naši členové PaedDr. Markéta Pastorová (NÚV) a Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, PhD. Jsou do tvorby standardů přímo zapojeni.

 

Pokud byste měli zájem se seznámit s původním návrhem standardů VV pro 9. Ročník, tak jsou dostupné z WWW:

 

http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=607&t=19079

O činnosti a výstupech pracovní skupiny ke standardům Vás budeme průběžně informovat a také upozorníme na veřejnou diskuzi, která se plánuje na duben 2013 a která bude probíhat  na Metodickém portálu www.rvp.cz

 

DOX – CENTRUM  SOUČASNÉHO  UMĚNÍ 

Ve  spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání a garantem oblasti  UMĚNÍ  a  KULTURA  bylo pro potřeby pedagogů vytvořeno samostatné  DIGIFÓLIO.

Vaše příspěvky vítány  !

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=5687

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NADACE  JANA A  MEDY  MLÁDKOVYCH, MUSEUM  KAMPA,  SOVOVY  MLÝNY, PRAHA

Sobota 24. listopadu 2012 paní doktorka MEDA MLÁDKOVÁ nás, zástupce Asociace výtvarných pedagogů, osobně přivítala jako své hosty (nedovolila ani zakoupení vstupenek) a strávila s námi téměř dvě hodiny vyprávěním u obrazů i ve své pracovně.

Setkání s výjimečnou, laskavou a moudrou dámou bylo nezapomenutelným zážitkem.

Děkujeme.

Výbor AVP
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETKÁNÍ  V  KUTNÉ  HOŘE 

  • V sobotu 1. září 2012 se v počtu 20 návštěvníků  (i z Moravy  !)   uskutečnilo naše  setkání v Galerii středočeského kraje v Kutné Hoře  na unikátní výstavě mezinárodního projektu EUROPA  JAGELLONICA – Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců . Měli jsme také možnost osobně poděkovat autorovi, hlavnímu kurátorovi  p. Jiřímu Fajtovi.
  •  Především však děkujeme  za velké pochopení a vstřícnost vůči členům AVP  paní ředitelce  galerie Janě Šorfové.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Partner AVP  MUZEUM  HLAVNÍHO  MĚSTA  PRAHY  přebírá pod svoji správu další historicky významné objekty a prostory  –  PRAŽSKÉ  VĚŽE :

PETŘÍNSKOU  ROZHLEDNU,     ZRCADLOVÉ  BLUDIŠŤĚ  NA  PETŘÍNĚ,    PRAŠNOU  BRÁNU,   STAROMĚSTSKOU  MOSTECKOU   VĚŽ,       MALOSTRANSKOU  MOSTECKOU  VĚŽ,        SVATOMIKULÁŠSKOU  MĚSTSKOU  ZVONICI

(www.prazskeveze.eu)

 

 

Podařilo se nám  získat  nové slevy na vstupném :

LEICA  GALLERY  PRAGUE,  Školská, Praha1

GALERIE  GATE, Husova, Praha1 – Staré Město

GALERIE DOX, Praha – Holešovice, Centrum současného umění

ZÁPADOČESKÉ   MUZEUM , Plzeň

MUZEUM  HLAVNÍHO MĚSTA   PRAHY  –  Pražské věže

Litomyšl – MĚSTSKÁ  OBRAZÁRNA ,  ZÁMEK,  2. poschodí

MUZEUM  LOUTKÁŘSKÝCH  KULTUR,  Chrudim

NYNÍ    MÁTE  K  DISPOZICI   SLEVY  NA  VSTUPNÉM  DO   105   KULTURNÍCH  OBJEKTŮ  !

Prosím, využívejte kontaktů, hlaste  se k  AVP,  jinak  ke konci  roku  můžeme  některé  ztratit.

 

***

 

 

 

 

 

 

B L A H O P Ř E J E M E

Paní  MEDA  MLÁDKOVÁ , mecenáška umění,  získala 26.10.2012  za výjimečné zásluhy o českou kulturu  ŘÁD  ZLATÉ  LÍPY.