Aktuality

Akreditovaný seminář AVP 14. – 16. 9. 2018, Praha

Inovace ve výtvarné výchově V – Percepce uměleckého díla

RÁMCOVÝ PROGRAM:

Přednášky:

Robert Vano, fotograf a letošní jubilant (70 let)
 PaedDr. Markéta Pastorová, Národní ústav pro vzdělávání
 Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D., 
    Fakulta humanitních studií UK Praha
Výstavy a workshopy:
 Dům U Kamenného zvonu – komentovaná prohlídka výstavy 
    Santiago Calatrava:  Art and Architecture + workshop
 Galerie Sklenář (Schönkirchovský palác) 
    prohlídka výstavy Karel Malich
 Trojský zámek – komentovaná prohlídka + workshop 
   Vladimír Škoda: Harmonices Mundi/Johannes Kepler
 Werichova vila – komentovaná prohlídka
 Muzeum Kampa – výstava Cecil Beaton – Fotograf královen

Přihlášku  si vyžádejte na mailu  zamazalova@avepe.cz 

Cena semináře pro členy AVP  1.200,- Kč + 400,- za noc 
(pro nečleny je cena za seminář 1.500,- Kč + 400,- za noc).
Pozor, přihlásit se je nutné nejpozději do 20. května 2018.
  (nutné dodržet kvůli zajištění ubytování).
Aktuality

AVP pořádá setkání s uměním v rámci Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby 2018

Brno, Pražákův palác, Husova 18

Sraz v sobotu 19. května 2018 ve 12.00 ve foyer Pražákova paláce.

Program:

1968: computer.art (Pražákův palác)

28. mezinárodní bienále grafického designu (Uměleckoprůmyslové muzeum)

Vstup na obě akce hradí členům Asociace výtvarných pedagogů.

Ve volném čase je možno shlédnout stálou expozici v Pražákově paláci ART IS HERE (zdarma)

Přihlášky do 30. dubna na mail zamazalova@avepe.cz

 

Aktuality

Šternberk – Oči dokořán

Plánujeme víkendové setkání ve Šternberku (předběžný termín 11. – 13. května) s komentovanou prohlídkou výstavy Oči dokořán, kde se představují vítězné práce z ústředního kola soutěže výtvarných oborů ZUŠ (jde vlastně o to nejlepší, co za tři roky na zuškách vzniklo, vynikající metodický materiál). Výstava je rozsáhlá, zabírá celé patro augustiniánského kláštera ve Šternberku.

Termín přihlášek na mail info@avepe.cz je prodloužen do 20. ledna.

PROSÍM, OZVĚTE SE, KDO BYSTE MĚLI O TOTO SETKÁNÍ ZÁJEM.

Aktuality

Multimediální výstava „Bosch. Oživené vidění“ – společná prohlídka

Zveme zájemce na společnou prohlídku multimediální výstavy „Bosch. Oživené vidění“ v sobotu 14. dubna 2018 od 13.00 hodin (areál Výstaviště Praha Holešovice). Podrobnější informace o výstavě na stránce http://boschalive.com/cz/cz-main
KDO MÁTE O ÚČAST NA TÉTO AKCI ZÁJEM, PŘIHLAŠTE SE DO 20. LEDNA NA ADRESE info@avepe.cz
Přihlášky jsou závazné, vstupenky budeme kupovat hromadně v předprodeji. Po uzávěrce přihlášek obdržíte na svůj mail podrobnější informace.

Aktuality

Celostátní setkání Asociace výtvarných pedagogů 15. – 17. září 2017 v Hradci Králové

Inovace ve výtvarné výchově IV: Kultura v třetím tisíciletí a její formativní vliv na osobnost jedince a klima ve společnosti

Seminář má akreditaci MŠMT: MŠMT – 1740/2016-1-13 (účastníci obdrží osvědčení)

Nad seminářem převzal záštitu pan primátor statutárního města Hradec Králové MUDr. Zdeněk FINK

Program semináře:

Pátek  15. září 2017, Gymnázium Boženy Němcové v Hradci Králové, 14.00 – 18.00

 • Mgr. Jana Adamcová (Institut pro digitální ekonomiku, Praha): Kulturní a kreativní průmysly v České republice a koncept „Kultura 3.0“ (autor konceptu prof. Pier Luigi Sacco  z Harvardské univerzity)
 • PaedDr. Markéta Pastorová, Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Praha: Metodická podpora pro výuku výtvarné výchovy – možnosti využití standardů (konkretizovaných výstupů) výtvarné výchovy ve školách, ukázky ilustrativních úloh ve třech stupních náročnosti
 • PaedDr. Jan Svoboda, ZUŠ Bechyně: Blízká setkání 3. Druhu
 • Mgr. Lucie Haškovcová, Mgr. Markéta Slachová Goldová, Mgr. Kateřina Prokopová, Edukační oddělení GHMP: Interdisciplinarita v galerijní edukaci (přesahy výtvarné výchovy do dalších oborů v rámci galerijní pedagogiky
 • Členská schůze AVP

Sobota 16. září 2017, Galerie moderního umění, Velké náměstí Hradec Králové, 9.00 – ???

 • Prohlídka budovy galerie a stálé expozice
 • Galerista Zdeněk Sklenář (významný český galerista a obchodník s uměním, výstavy realizuje ve spolupráci s předními českými i zahraničními profesionály a institucemi): Svítání Zdeňka Sklenáře, komentovaná prohlídka výstavy
 • Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D., Univerzita Hradec Králové: Zorka Ságlová – Retrospektiva, komentovaná prohlídka výstavy
 • Doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D., kat. Vv UP Olomouc, předsedkyně české sekce INSEA: Krátký happening inspirovaný Zorkou Ságlovou
 • PhDr. Vršková Olga, Ph.D., a významný hudební pedagog a dirigent Lukáš Černý (působení USA, Jordánsko), Gymnázium Nový PORG, Praha: Mezipředmětový projekt (Vv – Hv) a zahraniční zkušenosti
 • PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D., Fakulta humanitních studií UK Praha: Analýza výtvarného díla pro výtvarnou výchovu
 • PECHA-KUCHA: učitelé učitelům – projekty, náměty, metodika
 • Divadlo DRAK, jedna z nejzajímavějších loutkových scén v ČR: JAK SI HRAJÍ TATÍNKOVÉ (slavná divadelní inscenace Josefa Krofty, poté možnost prohlídky unikátního interaktivního muzea loutek Labyrint Divadla Drak, multimediální výstavy Včelí dům, návštěva divadelní klubovny)

Neděle 17. září 2017, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 9.30 – 13.00

 • Prohlídka budovy muzea, výstava Velká vizita, představení edukačních programů
 • Individuální prohlídky Hradce Králové – procházkové okruhy dle vlastní volby (1. Historie města, 2. Salón republiky)

Drobné občerstvení v průběhu semináře zajištěno

Společný oběd v sobotu v hotelu Černigov Hradec Králové  v ceně semináře

Ubytování: Domov mládeže, Vocelova ulice 1469/5, Hradec Králové,  cena 285 Kč za osobu a noc (se snídaní) si hradí každý sám při ubytování

CENA SEMINÁŘE:

1.000,– Kč (člen AVP)

1.200,– Kč (nečlen – pokud do 25.6. zaplatíte dle instrukcí na www.avepe.cz záložka Zájemci o členství, bude vám seminář účtován za sníženou cenu)

PŘIHLÁSIT se můžete na    v.zamazalova@centrum.cz  , na vaši mailovou adresu vám poté bude odeslána přihláška,  kterou vraťte vyplněnou nejpozději do 30. června 2017

Omlouváme se, vzhledem k objednaným prostorům bude počet přihlášek omezen.

Po obdržení přihlášek bude přihlášeným účastníkům rozesláno přesné znění programu a fakturační údaje.

 

Těšíme se na Vás     Výbor AVP