Aktuality

Květen 2018

POZVÁNKA
Galerie Českých center, Rytířská 31, Praha 1
připravuje výstavu TATR(O)MAN,
která se uskuteční v rámci oslav stoletého výročí od založení Československa.
(od 11.5. do 20.6. 2018)

Aktuality

Duben 2018

UPOZORNĚNÍ
Pro velký zájem o výstavy je nyní GALERIE ZDENĚK SKLENÁŘ v Mikulandské ulici otevřena i v neděli (od 13 do 18 hodin).
Návštěva této NOVÉ GALERIE našeho příznivce p. Zdeňka Sklenáře BUDE SOUČÁSTÍ pražského zářijového SEMINÁŘE AVP (14.-16.9.2018).

POZVÁNKA
Unikátní práce šperkařských škol – Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Trutnově můžete vidět do 27.5.2018 na výstavě Klenoty z Českého ráje v Galerii České spořitelny, Rytířská 29, Praha 1.

Aktuality

Březen 2018

Francouzský institut v Praze, Velvyslanectví a Kulturní centra frankofonních zemí, společně se sítí Francouzských aliancí v České republice pořádají ve dnech 5.3. – 31.3.2018 DNY FRANKOFONIE.
Nabídku bohatého a různorodého programu najdete na oficiální internetové stránce www.dnyfrankofonie.cz

Aktuality

Únor 2018

UPOZORNĚNÍ na VÍDEŇSKOU VÝSTAVU ROKU
Po 18 letech se Vídeň vrací k Raffaelovi. Nyní je zaměřena výhradně na tvorbu RAFFAELA SANTIHO (1483 – 1520).
Expozice je po Michelangelovi a Van Goghovi třetí nejdražší instalací realizovanou v Albertině.

Vážení členové AVP,
dovoluji si vyřídit pozdrav od paní Mgr. Karly Cikánové, excelentní didaktičky výtvarné výchovy a autorky řady oblíbených knih a námětů na environmentální činnosti.
Opět vám posílá další dárek, tentokrát program
VNÍMÁNÍ ČASU A JEHO PODOB,
najdete na webu
http://pages.pedf.cuni.cz/vytvarnavychova/files/2016/02/VV-c2r2014.pdf
(publikováno také v časopise Výtvarná výchova č.2, roč. 2014)
Děkujeme. Alena Hůrková

Aktuality

Leden 2018

Do 10. března 2018
VIDEOGALERIE : ZDENĚK SÝKORA – ŠEST TISÍC ELEMENTŮ
Videoinstalace Františka Pecháčka
PRAHA, NOVÁ SCÉNA NÁRODNÍHO DIVADLA

Srdečně zveme na výstavu naší členky
LENKY HYPIUSOVÉ – IMAGINATIVNÍ KRAJINY
Galerie Kulturního domu města HOLIC
(od 3. do 28. února 2018)

Všem členům Asociace výtvarných pedagogů i našim příznivcům přeji šťastný a úspěšný nový rok. Alena Hůrková

Připomínám ještě informaci slíbenou na hradeckém semináři :
Od poloviny prosince 2017 je otevřena nová GALERIE ZDENĚK SKLENÁŘ v Schonkirchovském paláci v Praze 1 , v Mikulandské ulici 7.
Blahopřejeme!

Aktuality

Prosinec 2017

UPOZORNĚNÍ na AKTUÁLNÍ AKCE GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY:
7. – 10. 12. 2017 Vánoční trh ve Zvonu
9.12. ve 13.00 – 18.00 hod. Výtvarný workshop k výstavě Jaroslava Róny

Aktuality

Listopad 2017

PODĚKOVÁNÍ další spolupracující galerii – GALERII MIRO, kostel Sv. Rocha, Strahovské nádvoří 1, Praha 1 – Hradčany !
Děkujeme zejména panu řediteli PhDr. Miro SMOLÁKOVI za vstřícné jednání a uznání naší práce.
Členové AVP budou mít do nádherné GALERIE MIRO 50% slevu na vstupném.
Při jednání u pokladny se odvolávejte na moje jméno.
Doporučujeme výstavu prací Miloslava Troupa (1917 – 1993), která začíná 9.11. a končí 31.12.2017.
Děkujeme také za váš veliký zájem o komentovanou prohlídku obrazů českého impresionismu v Jízdárně Pražského hradu.
Těšíme se na vás. Alena Hůrková

INFORMACE a POZVÁNKA od PaedDr. Markéty Pastorové, garantky oblasti umění a kultura a průřezových témat ( 274 022 608) :
V rámci 20. výročí podpisu Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji se v prostorách Goethe-Institutu v Praze ve dnech 22. – 23. listopadu 2017 uskuteční
Česko-německá konference ROSTEME S KULTUROU.
Konference na téma Umělecké vzdělávání a společnost je určena pro učitele uměleckých oborů ZŠ a ZUŠ, středních uměleckých škol, pedagogy a umělecké vedoucí dětských a mladých uměleckých souborů, umělce, představitele veřejné správy z obou republik a je plně tlumočena. Konferenčními jazyky jsou čeština a němčina.
Program, registraci a veškeré další informace naleznete na webu konference www.umeleckevzdelavani.cz.

POZVÁNKA
Italského kulturního institutu na prezentaci knihy Marie Kronbergerové :
“ Don Giovanni na Ovocném trhu aneb italské árie ústy pražských pěvců“
( 6.11.2017 v 17.00 hodin, Barokní kaple, Vlašská 34, Praha 1)

Aktuality

Říjen 2017

15. – 17. září 2017 proběhl v Hradci Králové akreditovaný seminář na téma
Inovace ve výtvarné výchově IV : Kultura ve třetím tisíciletí a její formativní vliv na osobnost jedince a klima ve společnosti
(č. akreditace : MŠMT – 1740/2016-1-13)
OHLÉDNUTÍ A HODNOCENÍ:
Seminář v Hradci Králové proběhl dle plánu – program byl splněn beze zbytku, hodnocení účastníků vesměs velice dobré. Zúčastnilo se jej celkem 44 pedagogů, z toho bylo 34 členů AVP, 10 nečlenů, lektorů celkem 12, většina z nich se po přednesení svých příspěvků účastnila dalšího programu. Servis na semináři zajišťovali 2 pedagogové a 2 studentky Gymnázia Boženy Němcové, občerstvení velice zodpovědně a na vysoké úrovni připravila externí firma. V sekci PECHA-KUCHA vystoupili se svými příspěvky z praxe 4 pedagogové, kteří přednesli celkem 6 příspěvků.
Děkujeme všem účastníkům za jejich účast – především těm, kteří reagovali na naši výzvu a zaslali nám své připomínky. Kritické připomínky se všechny daly shrnout do přání ubrat teorie a posílit zaměření semináře více do konkrétní pedagogické praxe, což při koncipování dalšího semináře rozhodně zohledníme.
Těšíme se na další setkání.
Alena Hůrková, předsedkyně AVP

POZVÁNKA
Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás tímto pozvat na společnou prohlídku výstavy
„Světlo v obraze- Český impresionismus , Inspirace blízké i vzdálené“
(520 obrazů od 78 autorů, zapůjčených z více než padesáti státních i soukromých institucí včetně NG.
AVP ZAJISTILA A ZAPLATÍ VLASTNÍHO LEKTORA, jenž nás výstavou provede.
Vzhledem k tomu, že pořadatel k této výstavě nepřipravuje komentované prohlídky ani jiný doprovodný program, jde o zcela jedinečnou nabídku.
Prohlídka se uskuteční
V SOBOTU 11.listopadu od 13.00 hodin
/sraz podle počasí ve 12.45. na schodech před Jízdárnou nebo ve vestibulu Jízdárny)
POZOR: Vzhledem k nutnosti průchodu bezpečnostními rámy počítejte s dostatečnou časovou rezervou – cca 30 minut!!!
Plné vstupné 150,- Kč, snížené 80,- Kč ( mládež od 6 do 16 let, studenti středních a vysokých škol v denním studiu do 26 let, senioři starší 65 let – průkaz nebo doklad o studiu s sebou !)
AVP hradí lektora a bude se podílet na částečné úhradě vstupného
(vstupenky koupíme hromadně, výše příspěvku bude závislá na počtu zúčastněných)
Přihlášky na tuto akci zasílejte na mail
info@avepe.cz
nejpozději do 31.10.2017.
Děkujeme.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Díky obětavým kolegyním Evě Císařové a Lence Hypiusové máme založený
FACEBOOKOVÝ PROFIL :
AVP výtvarní pedagogové sobě.
Děkujeme i vám všem, kteří přidáváte fotografie, nápady i pozvánky, už teď je jich nepřeberné množství !

INFORMACE pro členy AVP
Pokud při vaší návštěvě GALERIE DOX vzniknou problémy s 50 % slevou na vstup, legitimace je také důkazem vašeho pedagogického působení. Na slevu tedy máte nárok i z tohoto hlediska.

Aktuality

Září 2017

INFORMACE
V srpnu 2017 byla založena Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, z.s. V září se uskuteční první řádná schůze.
https://doodle.com/poll/hiqkbydfba5puxf4

Aktuality

Srpen 2017

Ústav pro studium totalitních režimů a Centrum současného umění DOX zvou na
DISKUZNÍ VEČER ARCHITEKTURA PAMĚTI ? Socialistická výstavba a současné vzpomínání,
čtvrtek 31.8.2017, 19 hod., DOX

UPOZORNĚNÍ
Pražské Museum Kampa se díky velkému zájmu rozhodlo prodloužit výstavu Adolfa Borna Jedinečný svět do 20. srpna 2017 !