Aktuality

Leden 2018

Do 10. března 2018
VIDEOGALERIE : ZDENĚK SÝKORA – ŠEST TISÍC ELEMENTŮ
Videoinstalace Františka Pecháčka
PRAHA, NOVÁ SCÉNA NÁRODNÍHO DIVADLA

Srdečně zveme na výstavu naší členky
LENKY HYPIUSOVÉ – IMAGINATIVNÍ KRAJINY
Galerie Kulturního domu města HOLIC
(od 3. do 28. února 2018)

Všem členům Asociace výtvarných pedagogů i našim příznivcům přeji šťastný a úspěšný nový rok. Alena Hůrková

Připomínám ještě informaci slíbenou na hradeckém semináři :
Od poloviny prosince 2017 je otevřena nová GALERIE ZDENĚK SKLENÁŘ v Schonkirchovském paláci v Praze 1 , v Mikulandské ulici 7.
Blahopřejeme!

Aktuality

Prosinec 2017

UPOZORNĚNÍ na AKTUÁLNÍ AKCE GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY:
7. – 10. 12. 2017 Vánoční trh ve Zvonu
9.12. ve 13.00 – 18.00 hod. Výtvarný workshop k výstavě Jaroslava Róny

Aktuality

Listopad 2017

PODĚKOVÁNÍ další spolupracující galerii – GALERII MIRO, kostel Sv. Rocha, Strahovské nádvoří 1, Praha 1 – Hradčany !
Děkujeme zejména panu řediteli PhDr. Miro SMOLÁKOVI za vstřícné jednání a uznání naší práce.
Členové AVP budou mít do nádherné GALERIE MIRO 50% slevu na vstupném.
Při jednání u pokladny se odvolávejte na moje jméno.
Doporučujeme výstavu prací Miloslava Troupa (1917 – 1993), která začíná 9.11. a končí 31.12.2017.
Děkujeme také za váš veliký zájem o komentovanou prohlídku obrazů českého impresionismu v Jízdárně Pražského hradu.
Těšíme se na vás. Alena Hůrková

INFORMACE a POZVÁNKA od PaedDr. Markéty Pastorové, garantky oblasti umění a kultura a průřezových témat ( 274 022 608) :
V rámci 20. výročí podpisu Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji se v prostorách Goethe-Institutu v Praze ve dnech 22. – 23. listopadu 2017 uskuteční
Česko-německá konference ROSTEME S KULTUROU.
Konference na téma Umělecké vzdělávání a společnost je určena pro učitele uměleckých oborů ZŠ a ZUŠ, středních uměleckých škol, pedagogy a umělecké vedoucí dětských a mladých uměleckých souborů, umělce, představitele veřejné správy z obou republik a je plně tlumočena. Konferenčními jazyky jsou čeština a němčina.
Program, registraci a veškeré další informace naleznete na webu konference www.umeleckevzdelavani.cz.

POZVÁNKA
Italského kulturního institutu na prezentaci knihy Marie Kronbergerové :
“ Don Giovanni na Ovocném trhu aneb italské árie ústy pražských pěvců“
( 6.11.2017 v 17.00 hodin, Barokní kaple, Vlašská 34, Praha 1)

Aktuality

Říjen 2017

15. – 17. září 2017 proběhl v Hradci Králové akreditovaný seminář na téma
Inovace ve výtvarné výchově IV : Kultura ve třetím tisíciletí a její formativní vliv na osobnost jedince a klima ve společnosti
(č. akreditace : MŠMT – 1740/2016-1-13)
OHLÉDNUTÍ A HODNOCENÍ:
Seminář v Hradci Králové proběhl dle plánu – program byl splněn beze zbytku, hodnocení účastníků vesměs velice dobré. Zúčastnilo se jej celkem 44 pedagogů, z toho bylo 34 členů AVP, 10 nečlenů, lektorů celkem 12, většina z nich se po přednesení svých příspěvků účastnila dalšího programu. Servis na semináři zajišťovali 2 pedagogové a 2 studentky Gymnázia Boženy Němcové, občerstvení velice zodpovědně a na vysoké úrovni připravila externí firma. V sekci PECHA-KUCHA vystoupili se svými příspěvky z praxe 4 pedagogové, kteří přednesli celkem 6 příspěvků.
Děkujeme všem účastníkům za jejich účast – především těm, kteří reagovali na naši výzvu a zaslali nám své připomínky. Kritické připomínky se všechny daly shrnout do přání ubrat teorie a posílit zaměření semináře více do konkrétní pedagogické praxe, což při koncipování dalšího semináře rozhodně zohledníme.
Těšíme se na další setkání.
Alena Hůrková, předsedkyně AVP

POZVÁNKA
Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás tímto pozvat na společnou prohlídku výstavy
„Světlo v obraze- Český impresionismus , Inspirace blízké i vzdálené“
(520 obrazů od 78 autorů, zapůjčených z více než padesáti státních i soukromých institucí včetně NG.
AVP ZAJISTILA A ZAPLATÍ VLASTNÍHO LEKTORA, jenž nás výstavou provede.
Vzhledem k tomu, že pořadatel k této výstavě nepřipravuje komentované prohlídky ani jiný doprovodný program, jde o zcela jedinečnou nabídku.
Prohlídka se uskuteční
V SOBOTU 11.listopadu od 13.00 hodin
/sraz podle počasí ve 12.45. na schodech před Jízdárnou nebo ve vestibulu Jízdárny)
POZOR: Vzhledem k nutnosti průchodu bezpečnostními rámy počítejte s dostatečnou časovou rezervou – cca 30 minut!!!
Plné vstupné 150,- Kč, snížené 80,- Kč ( mládež od 6 do 16 let, studenti středních a vysokých škol v denním studiu do 26 let, senioři starší 65 let – průkaz nebo doklad o studiu s sebou !)
AVP hradí lektora a bude se podílet na částečné úhradě vstupného
(vstupenky koupíme hromadně, výše příspěvku bude závislá na počtu zúčastněných)
Přihlášky na tuto akci zasílejte na mail
info@avepe.cz
nejpozději do 31.10.2017.
Děkujeme.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Díky obětavým kolegyním Evě Císařové a Lence Hypiusové máme založený
FACEBOOKOVÝ PROFIL :
AVP výtvarní pedagogové sobě.
Děkujeme i vám všem, kteří přidáváte fotografie, nápady i pozvánky, už teď je jich nepřeberné množství !

INFORMACE pro členy AVP
Pokud při vaší návštěvě GALERIE DOX vzniknou problémy s 50 % slevou na vstup, legitimace je také důkazem vašeho pedagogického působení. Na slevu tedy máte nárok i z tohoto hlediska.

Aktuality

Září 2017

INFORMACE
V srpnu 2017 byla založena Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, z.s. V září se uskuteční první řádná schůze.
https://doodle.com/poll/hiqkbydfba5puxf4

Aktuality

Srpen 2017

Ústav pro studium totalitních režimů a Centrum současného umění DOX zvou na
DISKUZNÍ VEČER ARCHITEKTURA PAMĚTI ? Socialistická výstavba a současné vzpomínání,
čtvrtek 31.8.2017, 19 hod., DOX

UPOZORNĚNÍ
Pražské Museum Kampa se díky velkému zájmu rozhodlo prodloužit výstavu Adolfa Borna Jedinečný svět do 20. srpna 2017 !

Aktuality

Červenec 2017

ÍNFORMACE
Díky úsilí paní Medy Mládkové , blízké přítelkyni Jiřího Voskovce, byla 30.6.2017 slavnostně otevřena Werichova vila Na Kampě. Kromě stálé expozice o Osvobozeném divadle a jeho hlavních protagonistech nabídne i prostor pro besedy a setkávání lidí.
Od září se počítá s edukačním programem pro školy.

Aktuality

Červen 2017

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE v Jablonci nad Nisou zve na unikátní projekt
Mezinárodní TRIENALE SKLA A BIŽUTERIE Jablonec 2017
TRENDY. DESIGN. PRODUKCE
(od 24.6. do 31.8.2017 )
www.msb-jablonec.cz

Kulturní léto GASK zve do Kutné Hory na
koncerty, hudební představení, program pro děti
Malá i Velká scéna
www.gask.cz
/vstupenky na www.ticketportal.cz /

POZVÁNKA
na výstavu unikátních obrazů :
Galerie Zdeněk Sklenář,Mariánská 1097, Litomyšl
POKLADY JANA ZRZAVÉHO
11.6.- 9.7.2017
otevřeno denně od 11 do 19 hodin

SETKÁNÍ NA VÝSTAVĚ v PRAZE
V sobotu 27.května 2017 se zájemci z řad členů AVP sešli v Domě U Kamenného zvonu, kde měli možnost prohlédnout si působivé sklepní prostory, poté absolvovali komentovanou prohlídku výstavy EDUARD STEINBERG: FROM MOSCOW TO PARIS, nahlédli do právě probíhajícího workshopu pro rodiny s dětmi, který byl inspirován výše zmíněnou výstavou, a na závěr byli seznámeni s edukačním programem galerie. Děkujeme paní ředitelce PhDr. Magdaleně Juříkové za umožnění tohoto setkání a děkujeme lektorskému týmu v čele s Lucií Haškovcovou za úžasnou péči, se kterou se nám po dobu návštěvy věnovaly.

V nedaleké Gallery of Art Prague (GOAP) jsme mohli díky jednání předsedkyně p. Aleny Hůrkové s p. Ladislavem Dernerem na závěr za snížené vstupné navštívit expozici Andy Warhol – l´m OK v nově zrekonstruovaných podkrovních prostorách paláce. Viděli jsme unikátní soubor děl této americké pop-artové ikony, prohlédli si dokumenty týkající se jeho slovenských kořenů, viděli jsme i repliku Factory, kde má návštěvník možnost vyzkoušet si sítotisk warholovských motivů. Členům asociace bylo vstupné na výstavu hrazeno z prostředků AVP.

Celá akce proběhla v rámci Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby (TUVAT).
Václava Zamazalová

 

Aktuality

Květen 2017

POZVÁNKA
MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI nad NISOU po rekonstrukci opět otvírá objekt čp. 52 („Liščí boudu „) na Kristiánově v Jizerských horách a zpřístupňuje naučnou stezku “ Cestou jizerskohorských sklářů“.
www.msb-jablonec.cz

PŘIPOMÍNÁME
AKCI AVP v rámci Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby!
SETKÁNÍ v GALERII
Sobota 27. května od 14.00 do 16.00 hod., Dům U Kamenného zvonu
Program:
– komentovaná prohlídka výstavy EDUARD STEINBERG : FROM MOSCOW TO PARIS
– nahlédnutí do probíhajícího workshopu pro rodiny
– krátké představení edukačního programu galerie
– prohlídka celého objektu Domu U Kamenného zvonu
Členům asociace bude akce hrazena.
Závazné přihlášky pošlete do 15.5. 2017 na v.zamazalova@centrum.cz

Aktuality

Duben 2017

INFORMACE Ministerstva školství :
3. DĚTSKÉ MEZINÁRODNÍ BIENALE
PRIMARY SCHOOL BOŽIDAR JAKAC, Ljubljana , SLOVENIA
Název soutěže : “ KRESBA – TEČKA , ČÁRA…“
Neurčena tématika a technika.
Kresby by neměly přesahovat formát A3.
Určeno pro věkové skupiny:
1. – žáci od 6 do 8 let
2. – žáci od 9 do 11 let
3. – žáci od 12 do 14 let
Kresby zašlete do 25. května 2017 na následující adresu:
PRIMARY SCHOOL BOZIDAR JAKAC ( OŠ Božidarja Jakca)
Nusdorferjeva 10
1000 Ljubljana
SLOVENIA
Výsledky budou publikovány 15. června na škol. webových stránkách
www.os-bozidarjajakca.si
Další informace na:
Mr. Skender Barjovič – skender.bajrovic@gmail.com
Mrs. Petra Shrestha – vejica.vprasaj@gmail com
POZVÁNKA
k účasti na studentské filmové soutěži NÁCHODSKÉ PRIMA SEZÓNY, celostátního víceoborového festivalu studentské umělecké tvořivosti.
Vaše filmy můžete přihlásit do 17. dubna 2017.
Informace o všech oborech NPS najdete na www.primasezona2017.cz.