Kdo jsme

Asociace výtvarných pedagogů – neziskový, nepolitický stavovský spolek, který byl založen již v roce 1990. Jeho partnery jsou Klub přátel Muzea hlavního města Prahy (www.muzeumprahy.cz), Muzeum města Brna (www.spilberk.cz), NIPOS-ARTAMA , Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, příspěvková organizace MK (www.nipos-mk.cz).
AVP dlouhodobě spolupracuje s garantem vzdělávací oblasti Umění a kultura NÚV (Národní ústav pro vzdělávání www.nuv.cz).

Cílem asociace je především výměna zkušeností v oboru, zprostředkování odborných informací, ukázek metodických přístupů a koncepcí výuky.

Zejména v současné době potřebuje výtvarná výchova a celá vzdělávací oblast umění a kultura posílit svoji pozici na školách, aby byla vnímána jako rovnocenný a respektovaný obor a vyučovací předmět, přinášející specifické poznání světa, které nelze zprostředkovávat jinými než uměleckými prostředky.

Vedle odborného programu připravuje AVP společenská setkávání členů z celé republiky spojené s kulturními zážitky.

Členská průkazka umožňuje získat výrazné slevy na vstupném v galeriích a výstavních síních. Výši slevy určují jednotlivé galerie.

Na spolupráci se těší výbor AVP.